Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń na styczeń 2022!

Polecamy najnowsze szkolenia dot. Nowego Ładu:

KADRY, PRAWO PRACY, PŁACE
Nowy Ład 2022. Zmiany w ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach chorobowych w 2022 roku - 20 stycznia
Prawidłowe rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu - 27 stycznia

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI
Podatki 2022. Nowy Ład i faktury ustrukturyzowane. Wybrane zagadnienia VAT i PIT - 12 stycznia
Przygotowanie do zamknięcia roku 2021 w jst, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych z przykładami wypełnionych sprawozdań - 27 stycznia

POMOC SPOŁECZNA, ZDROWIE
Polski Ład i inne zmiany w przepisach podatkowych i finansowych w 2022 roku dla podmiotów leczniczych - 13 stycznia

Inne tematy, które w sposób szczególny polecamy na 2022 rok:

ORGANIZACJA PRACY URZĘDU, ZARZĄDZANIE I KONTROLA, RODO, KPA
Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia 21-24 stycznia
KPA w teorii i praktyce. Kurs dla początkujących - 27 stycznia, 31 stycznia, 3 lutego
Intensywny kurs dla osób odbywających służbę przygotowawczą - 7-9 lutego

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Najczęstsze nieprawidłowości w stosowaniu nowych przepisów o zamówieniach publicznych – HYBRYDOWE (ONLINE I ŁÓDŹ), 17 stycznia

NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, DROGI
Prawidłowe sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego – HYBRYDOWE (ONLINEWARSZAWA), 21 stycznia

KULTURA, SPORT, NGO, PROMOCJA, FUNDUSZE UE
Kurs: Specjalista ds. funduszy UE - 28 stycznia, 3-4 lutego

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Jak co roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zachęca do aplikowania o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W minionych dwunastu miesiącach urzędy pozyskały dofinansowania wielu szkoleń realizowanych w FRDL. Na rok 2022 zapewniono na ten cel kwotę 177 470 000 zł.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek o dofinansowanie. Wniosek pracodawcy
dotyczący dofinansowania powinien wpisywać się w określane corocznie priorytety. Wśród
priorytetów na rok 2022 znalazły się m. in.:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia

We wszystkich sprawach dot. szkoleń zachęcamy Państwa do kontaktu i szkoleń w FRDL. 

W skład FRDL wchodzi Biuro Zarządu i 14 Ośrodków

Pełen katalog szkoleń

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE "SZKOLENIA"