WSTĘPNA INFORMACJA NA TEMAT BADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ FRDL WŚRÓD SKARBNIKÓW JST

  Wstępna informacja na temat wyników badań zrealizowanych przez FRDL wśród Skarbników JST W kwietniu i maju 2018r. FRDL przeprowadziła ankietę wśród skarbników gmin, miast i powiatów w Polsce. W ankiecie wzięło udział ponad 40% przedstawicieli tych samorządów. Po raz pierwszy udało się zebrać na tak szeroką skalę informacje od osób, które z racji swoich obowiązków mają największą wiedzę o finansach jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Ankieta dotyczyła szeregu […]

DEBATY OKSFORDZKIE I SEJMIKI MŁODZIEŻOWE– ANGAŻOWANIE MŁODZIEŻY W ŻYCIE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE

Profesor Jerzy Regulski, założyciel i wieloletni Prezes FRDL mawiał, że procesy społeczne następują wolniej niż zmiany legislacyjne, najłatwiej zmienić prawo, ludzką mentalność zmienia się przez pokolenia. Mając w pamięci te słowa Fundacja od wielu lat realizuje różne programy edukacyjne, których celem jest budowanie świadomości i przekazywanie wiedzy, czym w istocie jest samorząd i samorządność. Dziś chcemy podzielić się z Państwem doświadczeniem realizacji cyklu debat oksfordzkich […]

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ SAMORZĄDOWĄ – JAK ZAPEWNIAĆ JAKOŚĆ EDUKACJI DBAJĄC JEDNOCZEŚNIE O EFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW

Edukacja to zadanie gminy, którego realizacja z jednej strony pochłania istotną część budżetów, z drugiej zaś jest niezwykle ważnym aspektem funkcjonowania społeczności lokalnych. Od lat obserwujemy narastające trudności w znalezieniu kompromisu między dostępnością środków z subwencji oświatowej i innych dochodów JST, które mogą być przeznaczone na edukację, a chęcią zapewnienia jak najlepszej jakości kształcenia. Rozwiązywania problemów w tym zakresie nie ułatwiają też bardzo skomplikowane i często zmieniające się […]

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – WSPARCIE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI SZANSĄ DLA SAMORZĄDU

W przeciwieństwie do polityki migracyjnej realizowanej na szczeblu rządowym, prowadzenie polityki integracyjnej w praktyce spoczywa na samorządach, ponieważ to na terenach wspólnot samorządowych mieszkają osoby z doświadczeniem migracji. Trzeba zauważyć, że sucho brzmiący termin „osoby z doświadczeniem migracji” obejmuje różnorodną i rosnącą grupę mieszkańców: cudzoziemców (na przykład Ukraińców czy Białorusinów z Kartą Polaka), repatriantów czy powracających z emigracji Polaków. Pracują oni na terenie danego samorządu, korzystają z oferty urzędów, zapisują dzieci do przedszkoli i szkół. […]

LOKALNA POLITYKA SENIORALNA

W Polsce systematycznie rośnie udział osób starszych w ogólnej liczbie ludności. W miastach odsetek mieszkańców powyżej 65 roku życia przekroczy 30% już na początku lat trzydziestych XXI wieku. Począwszy od 2026 r. rozpocznie się również gwałtowny wzrost liczby osób w wieku 80 lat i więcej. Do prowadzenia polityki senioralnej na szczeblu krajowym i lokalnym nie trzeba dziś już nikogo przekonywać. Ważniejsza jest odpowiedź na pytanie, jak to robić dobrze. Bez wątpienia trudno […]

POLSKIE DOŚWIADCZENIE SAMORZĄDOWE DLA UKRAINY

Ukraina decentralizację stawia wśród priorytetowych reform wprowadzanych po 2014 roku (zob. Strategia Zrównoważonego Rozwoju „Ukraina 2020”). W „Państwowej Strategii Rozwoju Regionalnego na okres do 2020 roku” nazywa się reformę samorządową warunkiem efektywności rządzenia. Takie są deklaracje… Z wielu publicznych wypowiedzi ukraińskich polityków wynika, że polską reformę samorządową uważa się za wzór dla Ukrainy. Na ile polskie doświadczenie jest przydatne na Ukrainie? Na ile działa w praktyce? Inny jest […]

Z OGROMNYM SMUTKIEM PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ O DRAMATYCZNYM WYDARZENIU, KTÓRE MIAŁO MIEJSCE POD PAŁACEM KULTURY I NAUKI W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA BR.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o dramatycznym wydarzeniu, które miało miejsce pod Pałacem Kultury i Nauki w dniu 19 października br. Piotr od wielu lat współpracował z Fundacją jako trener, ekspert i doradca w wielu naszych projektach. Jest naszym dobrym znajomym, a dla wielu z nas przyjacielem. Zawsze wykazywał się ogromną wiedzą, rzeczowością i rzetelnym podejściem do realizowanych zadań. Piotr był zawsze bardzo oddany pracy na rzecz rozwijania samorządności lokalnej. […]

LIDERZY POLSKIEGO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PODZIELILI SIĘ Z UKRAIŃCAMI SEKRETAMI SUKCESU

Zapraszamy do przeczytania opisu wizyty studyjnej autorstwa jednego z członków grupy przedstawicieli ukraińskich połączonych hromad, których Fundacja gościła w Warszawie między 24 a 28 lipca 2017r. podczas realizacji projektu DOBRE. W trakcie wizyty studyjnej uczestnicy spotkali się z przedstawicielami polskich samorządów terytorialnych. Koordynator biura regionalnego programu DOBRE Andrii Nahornyi podzielił się obserwacjami z rzeczonej wizyty. Artykuł w języku ukraińskim do pobrania (plik pdf) – pobierz — Pracując […]

REALIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH W JST – NOWY RAPORT FRDL

Prezentujemy raport  Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje przedstawiający wyniki analiz barier oraz szans rozwojowych i dobrych praktyk realizacji usług publicznych, za które odpowiedzialny jest samorząd terytorialny. Jest to eksperckie opracowanie, jakie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, w partnerstwie z organizacjami samorządowymi: Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Związkiem Powiatów Polskich, przygotowała na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Publikacja zawiera usystematyzowane informacje […]

OŚWIADCZENIE FRDL W SPRAWIE PROPONOWANYCH ZMIAN W USTROJU SAMORZĄDOWYM

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, utworzona we wrześniu 1989 r., towarzyszy odrodzonemu samorządowi terytorialnemu od zarania. Angażując się w przygotowanie prawnych, a także konstytucyjnych podstaw i ram samorządu na wszystkich etapach jego rozwoju poprzez działalność założycieli Fundacji, a zarazem twórców polskiego modelu decentralizacji, wielokrotnie byliśmy recenzentami rozwiązań wnoszących do samorządu nowe elementy. Nie raz staraliśmy się swoimi stanowiskami ostrzegać przed propozycjami złymi, widząc, jak oddalają nas od standardów […]

Zobacz dział Aktualności