Kończy się kadencja władz samorządu terytorialnego i w związku z tym niebawem przyjdzie czas składania oświadczeń majątkowych.

Wiele kwestii związanych z tym obowiązkiem wywołuje kontrowersje. Jedną z takich kwestii jest, czy w oświadczeniu majątkowym należy ujawnić informacje dotyczące zarobków współmałżonka, jeśli składający oświadczenie funkcjonariusz samorządowy pozostaje w związku małżeńskim, a pomiędzy małżonkami istnieje ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej? Podobnych wątpliwości jest jednak dużo więcej. 

Jak wyjaśnia w swojej analizie prof. Anna Wierzbica z Uniwersytetu Śląskiego, aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące oświadczeń majątkowych są wadliwe niemalże w każdym aspekcie. Krytyka ta dotyczy m.in. publikacji oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej, terminów składania oświadczeń majątkowych, sankcji prawnych przypisanych do oświadczeń majątkowych oraz przedmiotu oświadczeń. 

O tych i innych mankamentach wskazanej regulacji oraz ich potencjalnych konsekwencjach dla przejrzystości i uczciwości życia publicznego przeczytacie w naszej kolejnej analizie.