26 października w Krakowie odbyła się konferencja poświęcona przemianom pokoleniowym w instytucjach kultury wobec dynamicznych zmian na rynku pracy. Wydarzenie było połączone z obchodami 15-lecia istnienia Małopolskiego Forum Kultury.


Konferencję otworzyła Monika Brzegowska, Koordynatorka Małopolskiego Forum Kultury, która przedstawiła specyfikę forum, zrzeszone instytucje, powitała wszystkich zgromadzonych gości. Następnie wystąpił Wojciech Odzimek, Dyrektor FRDL MISTiA. W krótkim wprowadzeniu streścił historię działalności Małopolskiego Forum Kultury. Wrażliwość, jaką daje nam kultura, jest nam wszystkim, w tych trudnych czasach, szczególnie potrzebna - dodał. Swój list do uczestników Forum przesłała również Monika Gubała, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Następnie głos zabrała Ewa Ryłko, psycholog, która poruszyła temat zróżnicowanego stosunku różnych pokoleń do pracy i współpracy. Jej wykład skupił się na wyzwaniach wynikających z istnienia różnych generacji na rynku pracy i w instytucjach kultury.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie Moniki Dudek, Dyrektorki Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Prelegentka skoncentrowała się na poradach na temat tego, jak efektywnie budować zespoły w instytucjach kultury, co stanowi istotny aspekt funkcjonowania tych placówek.

Po krótkiej przerwie, Edyta Sander, specjalistka HR, przygotowała wprowadzenie do panelu dyskusyjnego na temat współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem aktualnych oczekiwań pracodawców i pracowników. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele różnych instytucji kultury: Piotr Sułkowski (Dyrektor Opery Krakowskiej), Małgorzata Hajto (Zastępca Dyrektora Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida) oraz Magdalena Mazik (Kierowniczka Działu wiedzy o sztuce w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK).

Uczestnicy panelu dyskutowali o tym, jak stworzyć przyjazne warunki pracy dla różnych grup wiekowych pracowników. Wierzę w to, że różne generacje mogą mieć spójne wartości - mówiła Małgorzata Hajto. Piotr Sułkowski wspomniał o tym, że warto pamiętać, iż instytucje kultury nie są korporacjami i rządzą się zupełnie innymi prawami. Tego, czym jest opera nie da się wytłumaczyć, komuś kto nigdy w niej nie był - mówił Sułkowski, odnosząc się do problemu braku odpowiednich pracowników na rynku pracy. Wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na język, jakim posługujemy się, mówiąc o naszych miejscach pracy. Nie trzeba tego języka zmieniać, ale warto zmienić go na bardziej atrakcyjny. Prawdziwym wyzwaniem nie jest zrekrutowanie pracownika, lecz utrzymanie go - podsumowała Magdalena Mazik.

Po zakończeniu panelu miało miejsce uroczyste rozdanie okolicznościowych dyplomów, które trafiły w ręce członków Zarządu Forum, czyli osób które wniosły istotny wkład w jego rozwój i działalność. Na zakończenie wydarzenia uczestnicy mieli okazję skosztować jubileuszowego tortu, przygotowanego specjalnie na tę okazję.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz wsparciem instytucji i osób związanymi z kulturą. Patronat honorowy nad spotkaniem objął Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego, patronatem medialnym wydarzenie objęły: ngo.pl, Radio Kraków i Dziennik Polski.

Konferencja „Instytucje kultury wobec przemian pokoleniowych” i towarzyszący jej Jubileusz 15-lecia Małopolskiego Forum Kultury w Krakowie były ważnym miejscem wymiany myśli i doświadczeń dla osób związanych z kulturą. Temat dostosowywania instytucji kultury do zmieniających się realiów społecznych i pokoleniowych z pewnością będzie kontynuowany podczas kolejnych spotkań.