pion-001b646c

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wraz z Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin działającym przy Instytucie zapraszają do udziału w konferencji regionalnej „Gospodarowanie krajobrazem – nowym wyzwaniem dla samorządu”.  Spotkanie odbędzie się 24 maja 2016 r. w Krakowie, w Muzeum Armii Krajowej, przy ul. Wita Stwosza 12. Uczestnicy będą mogli m.in. zapoznać się z koncepcją „uchwały krajobrazowej” przygotowanej dla Krakowa, poddawanej obecnie konsultacjom społecznym.

Zmiany prawne w zakresie gospodarowania krajobrazem wymagają pogłębionej dyskusji na poziomie samorządów lokalnych. Nadrzędną ideą konferencji jest wskazanie narzędzi prawnych umożliwiających kompleksowe działania administracji na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego w celu uporządkowania m.in. reklam w przestrzeni publicznej oraz zadbania o ład przestrzenny i ochronę krajobrazu. W ramach zaplanowanych wystąpień architekci i urbaniści, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Urzędu Miasta Krakowa przedstawią pierwsze doświadczenia z wdrażania Ustawy krajobrazowej.

Uczestnikom konferencji przybliżone zostaną również kwestie związane z obowiązującym systemem ochrony krajobrazu, oceny skutków regulacji wynikających ze sporządzania audytów krajobrazowych na potrzeby województw oraz urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu.

Patronat honorowy: Józef Pilch - Wojewoda Małopolski, Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego

Partner: Miasto Kraków

Patronat medialny: Magiczny Kraków

Kontakt:

Lucyna Prawelska-Dziedzic - Koordynator Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin

e-mail: dziedzic@mistia.org.pl

tel. (12) 623 72 44 w.150