Tegoroczna edycja Kongresu Regionów w Świdnicy była już trzecią w historii tej ważnej inicjatywy zbliżającej do siebie samorządy, świat biznesu i organizacje społeczne. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od początku jest partnerem merytorycznym Kongresu. Jak co roku w Świdnicy zorganizowaliśmy panele dyskusyjne poświęcone kluczowym dla rozwoju lokalnego zagadnieniom.
dsc_3424 W tym roku jednym z tematów przewodnich świdnickiej imprezy była kultura i jej znaczenie dla rozwoju na poziomie lokalnym, tworzenia tożsamości i integracji społecznej. Kulturze poświecono wiele miejsca, choć hasło główne Kongresu brzmiało: „Samorząd – Inwestycje – Rozwój”, co pokazuje, że świat samorządowy świadomy jest faktu, że kultura ma znaczenie fundamentalne, a nie stanowi jedynie dodatek do „poważnych” tematów. Jak podkreślał podczas otwierającej Kongres sesji plenarnej profesor Jerzy Regulski nie może być mowy o skutecznym budowaniu kapitału społecznego bez udziału najważniejszego czynnika jakim jest poczucie wspólnoty. Wspomniał takie inicjatywy jak Doroczna nagroda FRDL oraz ustanowiona przez prezydenta RP nagroda obywatelska za działania na rzecz dobra wspólnego jako przykłady ważnych działań na rzecz wspomagania i promocji przedsięwzięć ukierunkowanych na tworzenie wspólnot. W sesji plenarnej udział wzieli również wazni przedstawiciele świata kultury i samorządów: Krzysztof Dudek (Dyrektor Narodowego Centrum Kultury), Tomasz Makowski (Dyrektor Biblioteki Narodowej) oraz Rafał Dutkiewicz (Prezydent Wrocławia)

Podczas debaty zatytułowanej „Wychowanie do udziału w kulturze – samorządowa karta Dużej Rodziny”uczestnicy przekonywali, że wprowadzenie mechanizmów wspierających partycypację w życiu kulturalnym rodzin wielodzietnych, z powodów ekonomicznych nierzadko narażonych na marginalizację w tej sferze należy traktować jako inwestycję i instrument służący zmianie społecznej percepcji wspomnianych rodzin. Nie unikano analizy kosztów wprowadzenia „karty Dużej Rodziny”, jednak jak zwrócił uwagę pan Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego, skupiając się nawet na samym, nie najważniejszym tu przecież, aspekcie finansowym, karta przynosi w ogólnym rozliczeniu wyłącznie korzyści. W panelu tym wzięły udział również Irena Bylicka i Teresa Kapela ze Związku Rodzin Trzy Plus oraz Barbara Danieluk z lubelskiego magistratu.
panel-o-partycypacji-publicznej-na-przykaldzie-projektu-systemowego-decydujmy-razemPodczas Kongresu Regionów zaprezentowano też jeden z najważniejszych projektów realizowanych przez Fundację projektów – „Decydujmy Razem”. Mechanikę funkcjonowania tego szerokiego, którego celem jest wypracowanie rozwiązań zwiększających partycypację obywateli w zarządzaniu lokalnym przedsięwzięcia przedstawił dyrektor programowy FRDL Witold Monkiewicz. Dotychczas działania projektowe zrealizowano w ponad 30 gminach i powiatach. Prawie we wszystkich uchwalono już strategie mające na celu wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych. O projekcie opowiadali również: Cezary Trutkowski (Adiunkt, Uniwersytet Warszawski), Dorota Bortnowska (Dyrektor Departamentu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Damian Dec (Doradca, Gmina Oława) Helena Masło  (Animatorka, Gmina Oława), Agata Bulicz (Doradca, Gmina Trzemeszno), Krystyna Mądra (Animatorka, Gmina Trzemeszno).  Więcej o „Decydujmy Razem” można dowiedzieć się na stronie internetowej.

Kolejny z organizowanych przez FRDL paneli dotyczył komunikacji samorządów z otoczeniem społecznym i roli mediów lokalnych. Zatytułowaliśmy go: "Sprawna komunikacja jako warunek rozwoju samorządności, jak władza samorządowa porozumiewa się ze społeczeństwem". Grzegorz Dudzik, burmistrz Zielonki, a dawniej również dziennikarz prasy lokalnej stwierdził, że w prowadzonych w jego samorządzie działaniach mieszkańcy traktowani są nie tylko jako odbiorcy rozmaitych treści, ale jako partnerzy wyposażeni w pewien zasób doświadczeń, wiedzy i opinii. Na takim podejściu warto budować strategie komunikacyjne, uwzględniające wiele kanałów: media społecznościowe, transmisje z rady miasta, publiczne zadawanie pytań radnym przez mieszkańców. Moderujący dyskusję, do której zaproszeni zostali także: Jakub Dźwilewski (przedstawiciel Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, redaktor naczelny „Nowej Gazety Lokalnej") oraz Jerzy Kamiński, (redaktor naczelny „Gazety Powiatowej - Wiadomosci Oławskich", przedstawiciel Stowarzyszenia Gazet Lokalnych) Przemysław Fenrych, wicedyrektor szczecińskiego ośrodka naszej Fundacji przypomniał, że problem efektywnej komunikacji w samorządach zaczyna się od przejrzystej informacji w urzędach. Dyskusja potwierdziła wiele problemów związanych z wzajemną nieufnością niezależnych mediów oraz władz samorządowych. Jednocześnie jednak stwierdzono, że następuje powolna poprawa tych relacji, czemu z pewnością sprzyja powszechne już dostrzeganie konieczności
inwestowania w nowoczesne środki komunikacji.

W debacie zatytułowanej „Jakość przywództwa” udział wzięli badacze i praktycy zarządzania w samorządach, którzy starali się scharakteryzować model przywództwa funkcjonujący we władzach lokalnych. Posiada on oczywiście liczne wady, jednak poradzenie sobie z nimi wymaga głębokiej analizy, a nie koncentrowania się na obiegowych opiniach o samorządowcach i skojarzeniach z szeroką kategorią „lokalnych liderów”. Nad możliwościami unowocześniania wspomnianego modelu oraz nad dobrymi praktykami w tym zakresie zastanawiali się prezes zarządu FRDL dr Adam Aduszkiewicz, prof. Janusz Hryniewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, znany polityk i członek Rady Fundatorów FRDL Andrzej Celiński oraz stale współpracujący z Fundacją dr Cezary Trutkowski.

Na Kongresie zaprezentowaliśmy również wyniki V Edycji Dorocznej Nagrody FRDL za Lokalne Inicjatywy Kulturalne i przedstawilismy ideę stojącą za tym konkursem. W Świdnicy gościliśmy również laureatów tegorocznej edycji, którzy swoje projekty oraz ich kulturalne konteksty zaprezentowali poczas panelu poświęconego Dorocznej Nagrodzie.

Kongres Regionów 2012 był okazją do kontynuacji naszej współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami, z którymi na co dzień działamy przy realizacji rozmaitych projektów. Eksperci FRDL byli zapraszani także do paneli organizowanych przez inne podmioty. Więcej o Kongresie można przeczytać tutaj.