W ramach projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities wystartował konkurs grantowy na duże granty. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 60 tys. euro. 

Zadaniem tego konkursu grantowego jest wspieranie długoterminowych projektów, które czynią organizacje społeczeństwa obywatelskiego bardziej sprawczymi. Dzięki temu stają się one ważnym uczestnikiem społeczeństwa obywatelskiego. 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które dotyczą ochrony i promowania praw i wartości zapisanych w traktatach unijnych, Karcie Praw Podstawowych oraz wspierające rozwój społeczeństwa demokratycznego i opartego na prawie i praworządności.

Duże granty w wysokości od 20 001 do 60 000 euro przyznawane będą na projekty trwające od roku do dwóch lat. Przewidziano jeden nabór dla tego typu wniosków. Na tę formę dofinansowania przeznaczono łącznie 600 tyś. euro.

O dofinansowanie mogą ubiegać się stowarzyszenia, fundacje związki stowarzyszeń

By pomóc w odpowiednim zaplanowaniu projektu i poprawnym przygotowaniu wniosku przygotowaliśmy webinaria wprowadzające i warsztaty inspiracyjne. Dwuczęściowe webinaria dotyczące konkursu i wyjaśniające, jak złożyć wniosek odbędą się 12 16 czerwca oraz 22 26 czerwca. Warsztaty inspiracyjne, które pomogą w wypracowaniu własnych pomysłów i zaplanowaniu własnych pomysłów odbędą się 21, 22 27 czerwca.

Nabór wniosków trwa od 31 maja 2023 roku do 31 lipca 2023 roku.

Termin publikacji decyzji o przyznaniu grantów do 30 września 2023 roku.

Wszystkie niezbędne informacje na stronie projektu

Zapraszamy do udziału w szkoleniach, składania wniosków i obserwowania projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities na Facebooku

 

Projekt Building Bridges – Civic Capital in Local Communities jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).