Już się chwaliliśmy, że w grudniu 2023 osiągnęliśmy wskaźnik 2 milionów przeszkolonych osób (od początku naszej działalności).


Ale o skali naszych działań świadczy wiele różnych liczb. Rok 2023 w FRDL to (między innymi):

  • 2 426 zrealizowanych szkoleń
  • ponad 63 500 przeszkolonych osób
  • ponad 500 współpracujących z nami ekspertów, trenerów i wykładowców
  • 807 spotkań Forów, w których udział wzięło ponad 24 600 osób - specjalistów samorządowych
  • ponad 50 opublikowanych opinii, analiz, komentarzy, raportów
  • 292 granty aktualnie w finansowaniu (Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny i Projekt Building Bridges)
  • 4 ogólnokrajowe kongresy (Skarbników, Sekretarzy, Przewodniczących Rad, Współpracy Lokalnej), w których łącznie wzięło udział ponad 1300 osób
  • 16 regionalnych rankingów gmin wraz z towarzyszącymi im wydarzeniami
  • 27 opracowanych lokalnych strategii rozwoju (w tym strategia rozwoju Aglomeracji Lwowskiej)

A wszystko to zostało zrealizowane przez niemal 130to-osobowy zespół Fundacji.

Dziękujemy, że byliście z nami!