Marek Wójcik – Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Pełnomocnik Zarządu ZMP był gościem VI Krajowego Kongresu Sekretarzy

Rola Sekretarza

Marek Wójcik na początku swojego wystąpienia postawił bardzo ważne pytanie: Kim ma być Sekretarz w najbliższej przyszłości? Urzędnikiem i administratorem? Menedżerem i zarządcą? Ekspertem i koordynatorem? Który z trzech proponowanych modeli lub którą kombinację najlepiej wybrać? Jaka z proponowanych form zatrudnienia bardziej odpowiadałaby obecnym dziś na Krajowym Kongresie Sekretarzy: kontrakt menedżerski /zatrudnia organ wykonawczy/ czy umowa o pracę? Marek Wójcik podkreślił, że rolę Sekretarza może i trzeba zmienić wspólnie, ale do tego trzeba zaangażować większe gremia, w tym zarządców JST - prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. Marek Wójcik podkreślił, że dzięki staraniom FRDL Sekretarze JST są jedną z najlepiej zorganizowanych grup zawodowych w polskim samorządzie terytorialnym, co pozwala im wspólnie wychodzić z inicjatywami i przedstawiać własne postulaty. Sekretarze powinni wspólnie zdecydować, jaką formalną rolę chcą pełnić. 

Wyzwania demograficzne dla JST

Prognozy demograficzne GUS niestety sprawdzają się. Zmniejszająca się liczb osób w wieku produkcyjnym, jest czynnikiem o strategicznym znaczeniu. Powaga sytuacji niestety nie jest przez wiele samorządów dostrzegana. JST muszą być przygotowane do spadku liczby specjalistów na rynku, co ma miejsce już teraz. Kryzys demograficzny dotyka wszystkie kraje w Europie. Jak temu zaradzić? Należy wspierać budownictwo mieszkaniowe, sprowadzać przedsiębiorców, którzy pomogą budować i rozwijać samorząd i tym samym zdobywać nowych mieszkańców (w tym rodziny z dziećmi i młodzieżą). Te samorządy, które już teraz patrzą w przyszłość, dbając o komfort mieszkańców we wszystkich sferach życia, uruchamiają nowe kierunki oświatowe oraz ściśle współpracują z sąsiednimi JST w celu zapewnienia najlepszych warunków życia, mają największe szanse, aby ograniczyć skutki kryzysu.

- Trzeba patrzeć nowocześnie na rolę danego samorządu i myśleć o nim rozwojowo. Sekretarz to strateg, który musi być wizjonerem dbającym strategię - mówił Marcin Wójcik. - Trzeba podkreślić, że statystycznie kobiety są lepiej wykształcone i idą z duchem czasu. Trzeba dbać o zatrzymanie w swoich samorządach kobiet i o ich ciągle kształcenie, gdyż to właśnie one mogą zatrzymać wypłukiwanie zasobu kapitału ludzkiego z danego obszaru - dodał.

Kryzys energetyczny a samorządy

Obecnie na rynku jest 5 tysięcy podmiotów, które mają doświadczenie w handlu węglem. Jednak większa część JST w Polsce nie posiada ani doświadczenia w tym zakresie ( ani specjalnych placów, czy sprzętu). Ale tak naprawdę chodzi o problem większej skali, w kraju po prostu nie ma węgla…. Marek Wójcik zachęcał Sekretarzy - jako przedstawicieli samorządów - do redystrybucji węgla, skorzystania z takiej możliwości, aby zadecydować osobiście, kto w danej JST się tym zajmie (może to również być związek komunalny czy jednostka podległa). Zalecał samorządom zorganizowanie się i podejmowanie określonych czynności już teraz. Jeśli samorząd nie zajmie się daną sprawą osobiście, to może on zostać wyparty przez inny podmiot, którego działania mogą być niekorzystne dla mieszkańców. Jak przewiduje Wójcika o węgiel będzie straszna walka, a wielu przedsiębiorców zrobi na tym wielki interes, na czym stracić mogą przede wszystkim sami mieszkańcy.