Międzynarodowa wymiana doświadczeń będzie jednym z głównych tematów V Krajowego Kongresu Sekretarzy, organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST. Kongres odbędzie się 28 i 29 września 2021 r w Hotelu Marriott***** w Warszawie oraz w wersji online. Wydarzenie wraca po dwóch latach przerwy w wersji hybrydowej.

Podczas Kongresu zaprezentujemy blok międzynarodowy - będą to prezentacje Sekretarzy (City Managerów) z krajów Europy i USA, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z funkcjonowaniem administracji lokalnej w okresie pandemicznym. Będzie to wyjątkowa okazja, aby porozmawiać o tym, jak pandemia koronawirusa wpłynęła na działania samorządu terytorialnego w różnych krajach. Wraz z przedstawicielami jst będziemy dyskutować o tym, czy podejmowane działania były odpowiednio przygotowane, i w jaki sposób zmieniały życie obywateli oraz jakim kolejnym wyzwaniom będą musiały sprostać samorządy. Do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli samorządów m.in. z Ukrainy, Francji, Słowacji i Portugalii.

Z powodu pandemii mieliśmy do czynienia z niespotykanym wcześniej kryzysem, na nieznaną dotąd skalę. Jednostki samorządu terytorialnego na całym świecie musiały mierzyć się z nowymi wyzwaniami, wiele z nich znalazło się w trudnej sytuacji organizacyjnej i finansowej, ale mamy też bardzo wiele pozytywnych przykładów, jak działania o charakterze lokalnym pozwoliły przejść przez kryzys lub stanowić impuls do rozwoju. O tym wszystkim będziemy mówić podczas zbliżającego się Kongresu – mówi Marcin Smala, wiceprezes FRDL, organizatora Kongresu.

Jednym z prelegentów V Krajowego Kongresu Sekretarzy będzie Peter Agh, dyrektor wykonawczy ICMA Europe, organizacji zrzeszającej menedżerów jst. – Nasza organizacja działa w ponad 50 krajach. Podczas takich wydarzeń jak Kongres, możemy dzielić się światowymi doświadczeniami oraz sprawdzać, co dzieje się w takich krajach jak Polska. Niezależnie od miejsca na świecie, wielu z nas lokalnych menedżerów spotyka się z podobnymi problemami. Aby się z czymś uporać, najlepiej zobaczyć jak z podobnymi problemami radzą sobie inni – mówi. Założone w 1914 roku stowarzyszenie ICMA zrzesza specjalistów w zakresie zarządzania samorządem i wspiera rozwój zawodowy ponad 11 000 sekretarzy miast i gmin oraz innych urzędników samorządowych na całym świecie.

– Konferencje profesjonalistów takie jak Kongres Sekretarzy są bardzo ważne. Dają one możliwość dzielenia się informacjami, prezentowania najlepszych praktyk i zdobywania nowych umiejętności. Dzięki takim wydarzeniom możemy dzielić się informacjami i współpracować. Od 1992 roku mam zaszczyt i zawodową przyjemność odwiedzać miejscowości prawie we wszystkich województwach w Polsce. Doceniam rezultaty polskiej transformacji i podziwiam liderów i zespoły samorządowe, które osiągnęły wspaniałe wyniki. Podczas takich wydarzeń jak Kongres, polscy specjaliści i liderzy mogą odnieść wiele korzyści, kontakty ze swoimi odpowiednikami w USA, jak i w innych krajach – mówi Lloyd Halverson - amerykański samorządowiec, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi za zasługi w rozwoju polskiej samorządności. Do Polski trafił w 1989 roku - w ramach organizowanej przez amerykański kongres pomocy dla mających wkrótce rozpocząć swoje działania samorządów. Obecnie jest emerytowanym city administratorem miasta Camas w USA, aktualnie jest także Koordynatorem Współpracy Międzynarodowej w Stowarzyszeniu Washington City/County Management Association.

Dzięki stałej współpracy FRDL z Radą Europy, podczas Kongresu zostanie zaprezentowany oraz uroczyście wręczony polskim samorządom Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE). Fundacja jest akredytowaną przez Radę Europy instytucją, wdrażającą znak ELoGE wśród polskich jst. Program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym obejmuje weryfikację przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym. 

Krajowy Kongres Sekretarzy jest dorocznym, ogólnopolskim przedsięwzięciem o charakterze otwartym. W wydarzeniu biorą udział nie tylko Sekretarze – zarówno ci zrzeszeni w regionalnych forach branżowych, działających przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, jak również ci, którzy jeszcze do nich nie należą, lecz również inni pracownicy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. W programie znalazły się również liczne tematy związane z zarządzaniem jednostką z uwzględnieniem pracy zdalnej, kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych, elektronizacji usług publicznych i wielu innych ważnych dla samorządów zagadnień. Bloki tematyczne podzieliliśmy na cztery moduły - ,,Zarządzanie zasobami ludzkimi i administracją”, ,,Otwarty i przejrzysty urząd”, ,,Zarządzanie rozwojem lokalnym” oraz ,,Realizacja obowiązków uchwałodawczych – najważniejsze aspekty”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznym wydarzeniu!