W okresie utrudnionego bezpośredniego kontaktu bardzo cieszy nas Państwa zaufanie wyrażające się w coraz częstszym uczestnictwie w naszych szkoleniach online. Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom i pytaniom, przygotowaliśmy na ostatnie tygodnie bieżącego roku wiele propozycji szkoleń i kursów w tej właśnie formie.

Z uwagi na zmiany w podatku VAT, zarówno te związane z wdrożeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego, jak i nowymi, czekającymi służby finansowo-księgowe w 2021 r. przygotowaliśmy zarówno jednodniowe szkolenia tematyczne, jak i 3-dniowy kompleksowy kurs specjalistyczny. Podczas naszych webinariów podejmiemy też ważne tematy końca roku, tj. inwentaryzację, zamknięcie ksiąg rachunkowych czy sprawozdawczość.

Wiele już tłumaczyliśmy nt. wdrożenia PPK, ale podczas listopadowych i grudniowych szkoleń zajmiemy się bardziej szczegółowymi kwestiami, m.in. praktyką wdrażania PPK i rozwiązywaniem problematycznych sytuacji, rozliczeniem PPK czy problematyką PPK w szkołach i placówkach oświatowych. Służbom kadrowo-płacowym polecamy także szkolenia dostosowywane do bieżących problemów związanych z epidemią, m.in. w zakresie czasu pracy i rozliczania wynagrodzeń.

Postaramy się pomóc Państwu w prawidłowej realizacji różnorodnych usług publicznych, m.in. dostosowaniu działań do zmieniających się przepisów nt. gospodarki odpadami, retencji, wspierania mieszkalnictwa oraz ochrony zwierząt. Kontynuujemy tematykę nowego prawa budowlanego oraz wielu specjalistycznych szkoleń związanych z gospodarką nieruchomościami i planowaniem przestrzennym.

Pracownicy szeroko rozumianej pomocy społecznej będą mogli uzyskać praktyczne porady związane m.in. z postępowaniem administracyjnym, zasiłkami, realizacją zadań domów pomocy społecznej czy postępowaniem egzekucyjnym w pomoc społecznej.

W przygotowaniu do wyzwań nadchodzącego roku pomocny może okazać się udział w szkoleniach z nowego prawa zamówień publicznych, do współpracy których zaprosiliśmy najlepszych ekspertów PZP. Takie przygotowanie grupowe pracowników instytucji polecamy również w cieszącej się zainteresowaniem i efektywnej formule zamkniętej – zarówno stacjonarnej, jak i online.

Dla tych, którzy nie zdążyli jeszcze przeszkolić koordynatorów ds. dostępności, uruchomiliśmy dodatkowe edycje kursów i szkolenia specjalistyczne z tego tematu. Zarówno rozpoczynającym, jak i doświadczonym archiwistom jak zwykle proponujemy zestaw szkoleń i kursów.

Oczywiście to tylko część z szerokiej tematyki szkoleniowej skierowanej do pracowników i kadry kierowniczej urzędów gmin, powiatów i województw, jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych, szkół i placówek oświaty oraz radnych. Aktualne tematy publikujemy na bieżąco na stronie internetowej. Zapraszamy!