Zachęcamy do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją: „Program podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim”.

Publikacja zawiera szerokie kompendium wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z obszaru opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jest to jedyna taka pozycja w województwie lubelskim, zawierająca dużo wiedzy teoretycznej z zakresu prowadzenia żłobków/klubów dziecięcych oraz szereg pomysłów i dobrych praktyk zaczerpniętych ze żłobków publicznych istniejących na terenie województwa lubelskiego.

Zawarte w publikacji informacje są zachętą i inspiracją w tworzeniu nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, jaki i będą stanowiły pomoc przy podnoszeniu standardów instytucji już istniejących. Publikacja powstała w ramach projektu „Program podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim” w ramach POWER na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Działanie 2.1, realizowanego przez lubelski ośrodek FRDL.

Więcej informacji o projekcie