Zapraszamy na najnowsze szkolenia FRDL na naszej platformie VOD pod adresem www.vod.frdl.pl 

Do naszej oferty nagranych szkoleń VOD trafiły kolejne dwa tematy: Podstawy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych.

Podstawy współpracy z organizacjami pozarządowymi

Czas trwania: 2 godz. 10 min. - 130 minut 
Cena: 199 PLN brutto 
Adresaci szkolenia:
Osoby zajmujące się współpracą z organizacjami pozarządowymi, w szczególności pracownicy administracji samorządowej odpowiedzialni za współpracę z NGO oraz zlecanie zadań publicznych w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Szkolenie stanowi propozycję zarówno dla pracowników rozpoczynających pracę, jak i aktualnie pracujących.

Cele szkolenia:

 • Omówienie zasad przygotowania programu współpracy, jego niezbędnych elementów, powiązania z budżetem JST, program roczny, a programy wieloletnie, sprawozdanie z realizacji programu.
 • Przedstawienie elementów jakie powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego.
 • Omówienie obowiązkowych uchwały wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: uchwała konsultacyjna, roczny program współpracy, inicjatywa lokalna, gminna/powiatowa rada działalności pożytku publicznego.

Program szkolenia:

 • Obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi-  co on oznacza i jak się z niego wywiązać?
 • Przegląd przykładowych form współpracy.
 • Obowiązkowe uchwały jakie każdy samorząd musi posiadać - zakres i terminy.
 • Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi-  elementy, zasady tworzenia, powiązanie z innymi formami współpracy, sprawozdanie z realizacji.
 • Dotacje - procedury i możliwe formy ich udzielania na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe.

Prowadzący: Artur Gluziński - doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. 

Więcej informacji o szkoleniu

Udzielanie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

Czas trwania: 1 godz. 20 min.
Cena: 199 PLN brutto 
Test sprawdzający wiedzę: 30 minut na 7 pytań jednokornego wyboru, 3 możliwe podejścia. 

Adresaci szkolenia:
Osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi bądź osoby nadzorujące zamówienia publiczne JST – szkolenie dla początkujących lub osób chcących uporządkować wiedzę z zakresu zamówień do 130 000 zł.

Cele szkolenia:
• Zapoznanie z metodami i strategiami efektywnego zarządzania zamówieniami do 130 000 zł.
• Zrozumienie przepisów dotyczących zamówień publicznych, takich jak Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzenia, instrukcje i wytyczne, które regulują proces udzielania zamówień publicznych także poniżej progów.
• Przybliżenie wszystkich etapów procesu zamówień publicznych, takich jak ogłoszenie, składanie ofert, ocena ofert, wybór wykonawcy, zawarcie umowy i realizacja zamówienia.

Prowadzący: Grzegorz Soluch, prawnik, specjalista z zakresu zamówień publicznych; autor wielu wykładów i szkoleń.

Materiałami szkoleniowymi są m.in. wzory zapytań ofertowych oraz zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury udzielana zamówień, których wartość bez podatku od twarów i usług jest mniejsza niż kwota 130 000 zł.

Więcej informacji o szkoleniu

Szkolenia VOD FRDL

Szkolenia nagrane typu VOD (video on demand) niosą wiele korzyści dla uczestników, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach. Oto kilka z nich:

 1. Elastyczność czasowa - szkolenia VOD są dostępne online, dzięki czemu uczestnicy mogą uczyć się w dowolnym miejscu i czasie. Nie ma potrzeby dostosowywania swojego harmonogramu do terminów szkoleń na żywo, co pozwala na dostosowanie nauki do indywidualnych potrzeb.
 2. Dostępność - szkolenia VOD są łatwo dostępne z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu, co oznacza, że ​​uczestnicy mogą uczyć się w domu, w biurze, w podróży itp.
 3. Powtarzalność - szkolenia VOD są nagrywane i zapisywane, co pozwala na ich powtarzanie w razie potrzeby. Uczestnicy mogą wrócić do materiałów szkoleniowych i powtórzyć trudniejsze zagadnienia, co pomaga w lepszym zrozumieniu i przyswojeniu wiedzy.
 4. Indywidualne podejście - szkolenia VOD pozwalają na indywidualne podejście do każdego uczestnika. Każdy może uczyć się w swoim własnym tempie, powtarzając trudniejsze zagadnienia i przechodząc do kolejnych dopiero po pełnym zrozumieniu poprzednich.
 5. Oszczędność czasu i kosztów - uczestnictwo w szkoleniach VOD jest często tańsze niż tradycyjne szkolenia, co pozwala na oszczędność kosztów. Ponadto uczestnicy nie muszą tracić czasu na dojazdy na szkolenie, co również przyczynia się do oszczędności czasu.
 6. Najnowsza wiedza - szkolenia VOD są nagrywane przez ekspertów z danej dziedziny, co oznacza, że ​​uczestnicy mają dostęp do najnowszej wiedzy i najlepszych praktyk.

Podsumowując, szkolenia VOD oferują uczestnikom elastyczność czasową, dostępność z dowolnego urządzenia, powtarzalność materiałów, indywidualne podejście, oszczędność czasu i kosztów oraz dostęp do najnowszej wiedzy i najlepszych praktyk. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w sposób wygodny i dostosowany do swoich potrzeb.

Dowiedz się więcej na vod.frdl.pl