Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego uhonorowana Złotym Laurem Małych Ojczyzn.


Złoty Laur Małych Ojczyzn to najważniejsze odznaczenie przyznawane przez Zarząd Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. Wręczenie nagrody obyło się podczas XX Kongresu Gmin Wiejskich połaczonego z Galą z okazji 30-lecia Związku Gmin Wiejskich RP. Statuetkę i okolicznościowy dyplom na ręce dr Cezarego Trutkowskiego, Prezesa Zarządu FRDL przekazał Krzysztof Iwaniuk – Przewodniczący ZGWRP.

Wyróżnienie nadaje się osobom fizycznym, prawnym, podmiotom oraz organizacjom nieposiadającym osobowości prawnej, obywatelom lub instytucjom innych państw, które w szczególny sposób przyczyniły się do:
- wybitnego wkładu w rozwój obszarów wiejskich,
- szczególnego wsparcia idei samorządności terytorialnej,
- rozwoju gmin z obszarami wiejskimi.
Wyróżnienie w postali Lauru tej samej osobie, instytucji lub podmiotowi może być przyznane tylko raz.

Złoty Laur Małych Ojczyzn to dla nas ogromny zaszczyt. Serdecznie dziękujemy!

Więcej informacji o obchodach