Zapraszamy urzędników samorządowych do zapoznania się z naszymi najnowszymi publikacjami. Jest to seria materiałów wydanych w ramach projektu "Sprawny urząd – zwiększenie kompetencji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego", który Fundacja realizowała wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie od października 2010 roku.

Publikacje są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacje są dostępne bezpłatnie tutaj

pokl_maz_frdl_ue-02