VI Krajowy Kongres Sekretarzy tradycyjnie będzie okazją do rozmowy o kluczowych wyzwaniach, jakie czekają w najbliższych miesiącach polskie samorządy. Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-20 października w Warszawie. Organizatorami Kongresu są Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajowa Rada Forów Sekretarzy. 

- Trudno wyobrazić sobie rozmowę o efektywnie działającym i przygotowanym na zmiany samorządzie terytorialnym bez Sekretarzy. To właśnie pracownicy - menedżerowie JST najlepiej znają aktualne potrzeby swoich jednostek i społeczności lokalnych, na rzecz których organizują świadczone przez urząd usługi. Kongres, jak zwykle, organizujemy w ścisłej współpracy z Sekretarzami, którzy jak co roku współtworzą Program wydarzenia - mówi Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu FRDL.

 - Kongres jest ogólnopolskim wydarzeniem dotyczącym bieżących, najważniejszych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego, roli Sekretarzy oraz miejscem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między nimi. Oprócz Sekretarzy i ekspertów w Kongresie biorą udział przedstawiciele rządu oraz organizacji międzynarodowych - mówi o Kongresie Andrzej Wojewódzki, Przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy, Sekretarz Miasta Lublin. Stronę rządową na Kongresie reprezentować będą: Janusz Cieszyński - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Paweł Szefernaker - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Włodzimierz Tomaszewski - Minister – członek Rady Ministrów. Swoje prelekcje wygłoszą też przedstawiciele kilku najważniejszych z punktu widzenia organizacji pracy urzędów instytucji,: NIK, UODO, UZP, PIP oraz K.R. RIO.

Omawiane podczas Kongresu zagadnienia dotyczyć będą całego spektrum tematów, ważnych z perspektywy Sekretarzy m.in. rozwoju i komunikacji, zarządzania zasobami ludzkimi i przyszłych kompetencji w zmieniającym się środowisku zewnętrznym. Jak zwykle nie zabraknie tematów związanych z informatyzacją i cyfryzacją urzędu oraz z cyberbezpieczeństwem. Uczestnicy wydarzenia będą dyskutować z wybitnymi ekspertami w swoich dziedzinach m.in. o najważniejszych zmianach legislacyjnych, dotyczących m.in. digitalizacji, zmian w prawie pracy czy zgłaszania naruszeń prawa. Podczas Kongresu poznamy też zwycięzców konkursu Fundacji. Organizatorzy nagrodzą samorządowców za wdrożenie najlepszych praktyk w zarządzaniu w JST.

Kongres podsumuje Debata: Wyzwania samorządu, a status i rola Sekretarza, w której udział wezmą: dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL, Włodzimierz Tomaszewski – członek Rady Ministrów, oraz reprezentanci Krajowej Rady Forów Sekretarzy: Andrzej Wojewódzki – Przewodniczący, Sekretarz Miasta Lublin, dr Bogusław Suwara – II Wiceprzewodniczący, Sekretarz Miasta Wejherowa oraz Anna Pisarczyk – Członek Zarządu, Sekretarz Gminy Zagnańsk.

Swoich patronatów i partnerstw udzieliło Kongresowi Sekretarzy wiele ważnych instytucji. Honorowy Partner Merytoryczny - K.R. RIO. Partner Międzynarodowy: ICMA Europe. Patronat Honorowy: Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji. Patronaty Merytoryczne: Giełda Papierów Wartościowych, Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Najwyższa Izba Kontroli, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Ochrony Danych Osobowych i Państwowa Inspekcja Pracy.

Partnerami biznesowi są: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp.k., o4b, Wolters Kluwer, Rekord Systemy Informatyczne, firma Comarch oraz eSesja. Patronaty Środowiskowe: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Polskie Regiony i Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza oraz liczne inne organizacje regionalne oraz media samorządowe i lokalne.

Więcej informacji:
www.kongressekretarzy.pl
Program
Prelegenci
Pełna lista partnerów