VI Krajowy Kongres Sekretarzy jest najważniejszym, corocznym spotkaniem ekspertów od samorządu terytorialnego. Kongres organizowany jest z myślą o Sekretarzach JST. Rolą Sekretarzy jest zapewnienie prawidłowej pracy urzędów gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkich. Jednym z głównych tematów tegorocznego Kongresu będzie dyskusja na temat zwiększenia roli Sekretarza w polskim samorządzie.

To właśnie Sekretarz samorządowy, czyli city manager pełni niezwykle ważną rolę w całym systemie lokalnego zarządzania w JST. To Sekretarz może szybko reagować na sytuacje kryzysowe. Jest najbliżej codziennych spraw zarówno pracowników urzędu, jak i zwykłych obywateli.

W Europie istnieją znaczące różnice organizacji pracy urzędu samorządu terytorialnego. Mamy system nordyckim z bardziej kolektywnym zarządzaniem i frankofoński z silniejszą rolą burmistrza. - W polskim systemie mamy do czynienia z niezwykle silną pozycją lokalnego lidera - wójta, burmistrza czy prezydenta, która w niektórych JST przybiera formę przywództwa niekoniecznie inkluzywnego. W takim systemie rola sekretarza jest słaba - zauważa Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. 

W pierwotnym założeniu polskiego systemu to Sekretarz miał pełnić rolę dyrektora generalnego urzędu. Chodziło o stworzenie apolitycznego przełożonego urzędników oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania placówki. Obecnie pozycja Sekretarza uzależniona jest wyłącznie od przypisanych mu przez przełożonego kompetencji, a jego zadania nie są dookreślone. Krajowa Rada Forów Sekretarzy JST, organizator VI Krajowego Kongresu Sekretarzy od dawna apeluje o zmianę tej sytuacji. 

- Od wielu lat zabiegamy o unormowanie ustawowe i określenie kompetencji i zadań sekretarza w ustawach. Chodzi nam o zapewnienie wsparcia sekretarzom przez organ wykonawczy, co do tej pory nie było realizowane - mówi Andrzej Wojewódzki, Przewodniczący Krajowej Forów Sekretarzy JST. 

O najważniejszych problemach tego środowiska oraz o wyzwaniach samorządowych będziemy rozmawiać podczas VI Krajowego Kongresu Forów Sekretarzy. - Zależy nam na tym, aby prace Krajowej Rady Forów Sekretarzy jeszcze bardziej się zintensyfikowały. To ważne, aby środowisko Sekretarzy głośno mówiło o problemach, które ich dotyczą - dodaje Cezary Trutkowski. 

Podczas Kongresu skonfrontujemy się z wyzwaniami, jakie czekają polskie samorządy w najbliższej przyszłości. Jak zawsze Kongres będzie wyjątkową okazją do wysłuchania prelekcji znakomitych ekspertów, praktyków i specjalistów w swoich dziedzinach reprezentujący przede wszystkim organy nadzoru nad działalnością samorządu oraz  świat nauki. Prelegentami będą również przedstawiciele rządu, samorządu terytorialnego i biznesu.

Honorowego Patronatu Merytorycznego nad Kongresem udzieliła Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. Patronami Merytorycznymi są m.in.: Giełda Papierów Wartościowych, Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Najwyższa Izba Kontroli.

Partnerami biznesowymi wydarzenia są: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp.k., o4b, Wolters Kluwer, Rekord Systemy Informatyczne i Comarch. Patronaty Środowiskowe: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Polskie Regiony i Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza oraz liczne inne organizacje regionalne i media ogólnopolskie i regionalne.

Oficjalna strona Kongresu Sekretarzy