25lat-logo_frdl_150dpi-20b83af4Skarbnicy samorządowi z całej Polski spotykają się 29 września br. w Krakowie na konferencji pod hasłem „25 lat samorządności – finanse publiczne – gdzie jesteśmy? – dokąd zmierzamy?”. Jest to kolejne wydarzenie w serii jubileuszowych spotkań Forów Samorządowych  FRDL.  

W serii jubileuszowych spotkań Forów Samorządowych  FRDL mieści się także ogólnopolska konferencja Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego w Krakowie, organizowana we współpracy ze Skarbnikiem Miasta Krakowa przez Forum Skarbników JST Małopolski. W historycznych wnętrzach krakowskiej Rady Miasta skarbnicy z całej Polski spotykają się dn. 29 września br., aby dyskutować pod hasłem „25 lat samorządności – finanse publiczne – gdzie jesteśmy? – dokąd zmierzamy?”.

Wystąpienia Janusza Kota, prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Jerzego Stępnia, prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przybliżą zebranym kontekst konstytucyjnych fundamentów samorządu terytorialnego oraz pozytywne  i negatywne doświadczenia samorządności w Polsce. Aktualne problemy, związane z ograniczeniami możliwości samodzielnego zarządzania finansami jst, przedstawi prof. Maria Kosek-Wojnar z Katedry Finansów Samorządowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Omówione zostaną także zagadnienia współczesnych wyzwań w rozwoju samorządności w kontekście rekomendowanych zmian legislacyjnych, które przedstawi Szymon Wróbel z Departamentu Administracji Publicznej w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, a także problemy bardzo bliskie skarbnikom, związane z aktualnym stanem prawnym w zakresie podatków i opłat, które zostaną zaprezentowane przez Justynę Przekopiak – Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych w Ministerstwie Finansów. Zwrócimy również uwagę na problematykę wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jst, ta problematyka zostanie omówiona przez Wojciecha Lachiewicza – członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.

Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski działa przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie od listopada 1992 r. Jest obok Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej najstarszym Forum działającym w Polsce. Obecnie zrzesza 172 skarbników gmin, miast, miast i gmin oraz powiatów z województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Skarbnicy spotykają się na comiesięcznych spotkaniach konsultacyjnych, które pozwalają na wyjaśnianie wątpliwości powstających w codziennej pracy, przedyskutowanie nurtujących ich problemów, a także wypracowanie stanowisk w kluczowych dla sfery finansów publicznych zagadnieniach.