Na początku marca odbył się kolejny „okrągły stół ewaluacji” organizowany w ramach projektu Youth Impact. Podczas spotkania na platformie ZOOM we wtorek 1 marca br. o godzinie 18:00 można było posłuchać i podyskutować o wynikach badań ewaluacyjnych przeprowadzonych przez uczestniczki i uczestników Programu Doskonalenia Badań Ewaluacyjnych dla Młodych Badaczy. Patronat nad tym wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne.

Program adresowany jest do młodych ewaluatorów – osób, które chciały przeprowadzić ewaluację projektu wspierającego zatrudnienie lub przedsiębiorczość młodzieży, ale potrzebowały w tym wsparcia. W trakcie współpracy badaczom i badaczkom to wsparcie mentorskie było zapewniane przez Monikę Bartosiewicz-Niziołek, ekspertkę projektu Youth Impact i prezeskę PTE.

Podczas webinaru wyniki swoich badań ewaluacyjnych zaprezentowali Bogusław Kosel i Maja Musialik (projekt „Wspólna Inicjatywa zatrudnieniowa młodzieży w celu zaspokojenia potrzeb transgranicznego rynku pracy”) oraz Izabela Gawęcka (projekt „Aktywni na 100 lat”). Prelegenci poza przedstawieniem przedmiotu i zakresu ewaluacji, pytań badawczych, kryteriów ewaluacyjnych, metodologii prowadzonych badań, szczegółowych wyników i wniosków, zaproponowali także szereg rekomendacji do planowania projektów wspierających aktywność zawodową młodzieży i projektowania ich ewaluacji. Wśród wskazówek znalazły się m.in. takie rekomendacje:

  • Należy konsultować koordynatorami lub liderami grup docelowych harmonogramy realizacji szkoleń, aby uniknąć przeciążania uczestników obowiązkami (np. wrzesień, czerwiec)
  • Do projektów skierowanych do młodzieży warto włączyć działania antyprzemocowe, wspierające osoby doświadczające nadużyć, ale także wszelkiego rodzaju działania świadomościowe i profilaktyczne, gdyż młodzież często styka się z przemocą
  • Warto rozważyć metodę projektową jako jedną z form prowadzenia zajęć, angażując grupy uczestników do wspólnego działania nastawionego na osiągnięcie sprecyzowanego rezultatu np. opracowanie biznesplanu
  • W ewaluacji warto przełożyć język projektowy na język, którego używają uczestnicy projektu, np. „wyjazd szkoleniowy dla liderów” mógł być przez nich zapamiętany pod zupełnie inną nazwą
  • Warto weryfikować ustalenia z ewaluacji bieżącej w ramach ewaluacji ex-post (w tym w trybie odroczonym) w celu oszacowania skuteczności, użyteczności trwałości projektu.

Więcej można dowiedzieć się nagrania z „okrągłego stołu” na portalu Youtube TUTAJ. Zapraszamy do obejrzenia!