Zakończyliśmy kolejną, ostatnią już edycję kursu ewaluacyjnego w ramach projektu Youth Impact!

Od połowy kwietnia prowadziliśmy szkolenia, których celem był rozwój umiejętności ewaluacyjnych wśród osób pracujących w organizacjach i instytucjach wspierających młodych dorosłych w wieku 25-29 lat.

W tej edycji prowadziliśmy jednocześnie dwa kursy. Pierwszy z nich koncentrował się na projektach dotyczących aktywizacji zawodowej młodych dorosłych, drugi zaś – na projektach wspierających przedsiębiorczość osób z tej grupy wiekowej. Kurs obejmowały e-learning znajdujący się na platformie Moodle i po spotkania warsztatowe z trenerami za pośrednictwem platformy Zoom. Uczestnicy i uczestniczki spotykali się dwa razy na całodniowych blokach warsztatowych w odstępie dwóch tygodni. Trenerami warsztatów byli Monika Bartosiewicz Niziołek (prezeska Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego) oraz dr Sławomir Nałęcz (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego).

Spotkania obejmowały zagadnienia procesu ewaluacji i logiki projektu, przygotowywania ewaluacji, gromadzenia i analizowania danych oraz wykorzystywania wyników ewaluacji, a także rozwijania kompetencji młodych dorosłych w kierunku lepszego zatrudnienia i przedsiębiorczości. Podczas zajęć nie zabrakło praktyki – uczestnicy i uczestniczki tworzyli i testowali narzędzia ewaluacyjne w grupach, dzięki czemu mieli okazję skonfrontować wiedzę teoretyczną z przykładami podobnymi do wyzwań w ich codziennej pracy.

Teraz przed naszymi uczestnikami i uczestniczkami pozostało tylko dokończenie ostatnich lekcji z kursu e-learningowego i zdanie testu, dzięki czemu otrzymają od nas zaświadczenia ukończenia kursu.

Zagadnienia przedstawiane na zajęciach są opisane w dwóch narzędziownikach: Narzędziowniku Ewaluacji Przedsiębiorczości oraz Narzędziowniku ewaluacyjnym - Twój sposób na lepsze projekty wspierające zatrudnienie młodzieży (dostępnych dostępnym w wersji polskiej na stronie projektu Youth Impact: www.youth-impact.eu) obejmują wiedzę na temat procesu ewaluacji, jej etapów, narzędzi itp. z uwzględnieniem ewaluacji partycypacyjnej, która angażuje interesariuszy w ewaluację. Po zakończeniu projektu z końcem lipca 2022 roku kurs e-learningowy na platformie Moodle będzie dostępny za darmo dla wszystkich chętnych.

Kurs ewaluacyjny został opracowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im Jerzego Regulskiego oraz PEDAL Consulting w ramach projektu Youth Impact, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt ten ma na celu dostarczenie praktycznych narzędzi i usług wspierających potencjał podmiotów, które wdrażają rozwiązania na rzecz zatrudnienia i przedsiębiorczości młodzieży, w zakresie ewaluacji wpływu ich działań. Więcej informacji o projekcie na stronie: https://www.youth-impact.eu/pl