16 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności pt. Monitoring i przeprowadzanie audytów dostępności w jednostce. Wniosek o zapewnienie dostępności a skarga na brak dostępności.

W pierwszej części spotkania przypomnieliśmy najważniejsze kwestie z zakresu monitoringu i przeprowadzania audytów dostępności. Podpowiadaliśmy, jak monitorować kwestie sprawozdawczości corocznej z realizacji planów działania oraz wskażemy, jak często przeprowadzać audyty i na co należy zwracać uwagę. 

W drugiej części skupiliśmy naszą uwagę na problematyce wniosków o zapewnienie dostępności w kontekście skarg na brak dostępności. Każdy obywatel może poinformować podmiot publiczny o braku jego dostępności w wymiarach architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym, opisanych w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności (UzD).

Nasza ekspertka - Ewa Plesnarowicz-Durska, podczas spotkania objaśniła również kwestie wniosków o zapewnienie dostępności oraz skarg na brak dostępności, podpowie jak należy postąpić w przypadku wniesienia skargi, co zrobić w przypadku opóźnienia w rozpatrzeniu wniosku. 

Dziękujemy Państwu za udział w tegorocznych spotkaniach Forum, życząc Wesołych Świąt serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach w nowym roku!