2 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że TVP S.A. w sposób bezprawny naruszyła dobra osobiste Fundacji, rozpowszechniając nieprawdziwe informacje na jej temat.

TVP S.A. nie zdołała wykazać jakichkolwiek uzasadnionych podstaw dla swoich zarzutów sugerujących nieprawidłowości w zakresie prowadzonej przez Fundację działalności. Skala manipulacji i przeinaczeń doprowadziła do przedstawienia przez TVP S.A. alternatywnej rzeczywistości, która nie znalazła żadnego potwierdzenia w faktach.

Ubolewamy, że TVP.S.A. rozpowszechniała materiały stojące w sprzeczności z ustawowymi powinnościami nadawcy publicznego, którego szczególnym obowiązkiem jest oferowanie swoim odbiorcom programów informacyjnych cechujących się pluralizmem, bezstronnością i odpowiedzialnością za słowo. Jednocześnie cieszymy się, że Sąd wydając dzisiejszy wyrok dostrzegł, jak rażąco bezprawne i wykraczające poza standardy było to zachowanie.

Sentencja wyroku