Peter Agh, Dyrektor Wykonawczy Stowarzyszenia ICMA Europe był gościem VI Krajowego Kongresu Sekretarzy

Peter Agh na wstępie podkreślił, że cieszy się bardzo iż współpraca w Polsce między rządem a samorządem jest efektywna, pomimo wielu oczywistych różnic w poglądach. Peter Agh podziękował za wieloletnią współpracę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, jako liderowi, wspierającego samorządy, i zajmującego się kształceniem kadr samorządowych.

Peter Agh przedstawił najnowsze wyzwania, które stoją przed władzami wszystkich krajów. Od rozwiązania najważniejszych problemów zależy wiele sfer życia mieszkańców. Dyrektor ICMA odniósł się do Raportu o stanie miast i regionów, niedawno opublikowanym przez Komisję Europejską. - Problemom, stojącym przed samorządami nie ma granic. Granic nie ma również między krajami europejskimi. Dlatego wspólnie możemy je pokonywać. Niezbędnym jest połączenie sił, doświadczeń i wymiana najlepszych rozwiązań pomiędzy JST z różnych krajów - mówił.

W Europie Środkowej obserwujemy obecnie drastyczny wzrost cen energii i problemy, związane z wojną w Ukrainie. Europa Zachodnia mierzy się natomiast z kryzysem kadrowym. Wielu ludzi czuje się wypalona. Wiele problemów z ostatnich lat kumulują się właśnie teraz. Coraz częściej mieszkańcy Europy skarżą się również na problemy dotyczące zdrowia psychicznego. O tych problemach coraz częściej mówi się również na konferencjach samorządowców. W codziennej praktyce zawodowej często brakuje zwyczajnego pytania o nasze samopoczucie.

Po krótkiej prezentacji danych, w tym m.in. dot. wydatków jst w czasie covidu czy spadku dochodów, związanych ze wzrostem inflacji w Europie, Peter Agh podkreślił znaną wszystkim prawdę. Im większa decentralizacja, tym większe środki są przekazywane do samorządów, a jakość świadczonych na rzecz mieszkańców usług wzrasta. - Mam 18-letnie doświadczenie jako Sekretarz. Pracowałem w jednostkach o różnej wielkości. Kiedy przychodzili do mnie pracownicy i mówili: Mamy problem. Pytałem: Kto właściwie ma problem: my czy mieszkańcy, a może konkretna grupa osób? To doprecyzowanie jest niezwykle ważne - mówił Agh. To niedopowiedzenie często rzutuje na relacje rząd-samorząd. Rząd wskazuje problem, i wymaga jego rozwiązania, bez względu na jego szersze źródła. Jeśli problem jest lokalny, to my nie odpowiadamy za jego rozwiązanie, a jeśli nie jest, to rozwiązanie może leżeć zupełnie gdzie indziej. Podobnie dzieje się, jeśli chodzi o ceny energii. Lokalnie samorządy nie mają na nie dużego wpływu. - Uważam, że kryzys energetyczny minie i my go wspólnie przetrwamy - mówił Agh.

- Szukajcie wspólnych rozwiązań, rozmawiajcie z podobnymi samorządami w waszej okolicy, w waszym kraju, w innych europejskich krajach. Wspólnie będzie wam łatwiej funkcjonować, czerpiąc dobre praktyki od innych samorządów i od siebie nawzajem. Dziękuję jeszcze raz za to, co robicie dla waszych samorządów w waszej codziennej pracy - podsumował Agh.

Stowarzyszenie ICMA Europe udzieliło oficjalnego Patronatu Międzynarodowego VI Krajowemu Kongresowi Sekretarzy.

International City Management Association (ICMA) to Międzynarodowe Forum Sekretarzy na rzecz profesjonalizacji i rozwoju zawodowego pracowników administracji samorządowej. Założone w 1914 roku stowarzyszenie ICMA zrzesza specjalistów w zakresie zarządzania samorządem i wspiera rozwój zawodowy ponad 11 000 sekretarzy miast i gmin oraz innych urzędników samorządowych na całym świecie. Głównym zadaniem ICMA jest promowanie profesjonalnego zarzadzania samorządami lokalnym poprzez szkolenia, konferencje, prowadzenie badań oraz poprzez program Dobrowolnego Uznawania Kwalifikacji ICMA. Program ten wyróżnia i docenia tych urzędników, którzy łącząc wykształcenie i doświadczenie z przestrzeganiem wysokich standardów uczciwości oraz ciągłego poszerzania swoich kompetencji i rozwój zawodowy pragną jak najlepiej służyć swojej lokalnej społeczności.

Peter Agh ma ponad wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku sekretarza miasta (ang. City Manager) między innymi w Nové Zamky, Dvory, Kamenin oraz Bratysławie (Słowacja). Jest absolwentem Uniwersytetu Harvarda (ang. Kennedy School of Government - Senior Executive Program) oraz Uniwersytetu w Virginii (ang. Weldon Cooper Center - Senior Executive Institute).