Nowa perspektywa przynosi szczególne rozwiązania – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz przygotowany w związku z epidemią COVID-19 - Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz opracowany na gruncie polskim Krajowy Plan Odbudowy, który już został zatwierdzony przez Komisje Europejską. Zakończyły się także negocjacje Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 oraz weszła w życie ustawa wdrożeniowa na lata 2021-2027.
 

W związku z powyższym, przygotowaliśmy dla Państwa szereg szkoleń mających gruntownie przygotować uczestników do aplikowania o nowe środki UE!
 

ZAPRASZAMY!