Prof. Adam Bodnar opuszcza stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. W ramach koalicji organizacji pozarządowych chcemy podziękować Rzecznikow iza niestrudzoną walkę o prawa obywatelskie i prawa człowieka. 

Ponad 270 tys. pism oraz 150 tys. telefonów z całej Polski przyjęło przez ostatnich 6 lat działalności Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Ostatnie miesiące udowodniły najlepiej, jak ważnym to urząd, ale również to jak ważne jest, żebyśmy sami doglądali czy prawa, które nam przysługują, są przestrzegane. 

Wysiłek włożony przez Adama Bodnara nie może pójść na marne, dlatego wczoraj, pod osłoną nocy, rozpoczęła się akcja #WSZYSCYJESTEŚMYRZECZNIKAMI, w którą zaangażowało się ponad 60 organizacji pozarządowych i wiele osób opinii publicznej m.in. Agnieszka Holland, Robert Makłowicz, Andrzej Saramonowicz, Arkadiusz Jakubik, Reni Jusis, Piotr Kędzierski oraz Andrzej Chyra.

Okres pełnienia funkcji RPO przez Adama Bodnara przypadł na burzliwe czasy. Mimo trudności, Rzecznikowi i zespołowi ludzi, którym przewodził, nigdy nie zabrakło sił czy zaangażowania do walki o prawa obywateli i prawa człowieka. Powiedzieć w takiej sytuacji tylko „dziękuję” to za mało, dlatego - celem podziękowania wszystkim obrońcom i orędownikom praw człowieka w Polsce - powstała akcja #WSZYSCYJEŚTESMYRZECZNIKAMI. To symboliczny sposób, aby całe społeczeństwo mogło kontynuować pracę, jakiej przez 6 lat w pełni poświęcali się wszyscy pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. To również dobry sposób, byśmy przy okazji wszyscy lepiej poznali prawa, które nam przysługują.

Akcja wykorzystuje moc Internetu, a także mediów społecznościowych. Wystarczy wybra miejsca, ważnego dla siebie, zapozować tam z transparentem odnoszącym się do wybranego prawa człowieka lub obywatela, a następnie wgra zdjęcie na mapę dostępną na stronie www.wszyscyjestesmyrzecznikami.pl. Zdjęcia zostaną również umieszczone na oficjalnej wersji Google Maps, by mogły z nami zostać dłużej niż tylko czas trwania kampanii.  Organizatorzy zachęcają też, aby fotografie z transparentem udostępniać w mediach społecznościowych, używając hashtaga #wszyscyjestesmyrzecznikami. Wszystko to umożliwi zbudowanie jak najszerszego zasięgu akcji. 

Projekt wspierają znane i cenione postaci ze świata kultury, filmu czy organizacji pozarządowych. Osobowości, takie jak Janina Ochojska, Orina Krajewska, Robert Makłowicz są przykładem zaangażowania i istoty demokracji obywatelskiej. Zachęcają do tego, by zebrać się i zabrać głos w alternatywny sposób, a tym samym podziękować dotychczasowemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich za jego wkład w obronę demokracji.

Cytując samego Rzecznika przemawiającego w Trybunale Konstytucyjnym: „Teraz wszyscy jesteśmy rzecznikami”.

Wesprzyj nas i dołącz do wydarzenia! Powiedz, jakie prawa są dla Ciebie ważne!

Strona internetowa projektu