12m

W dniu 18 stycznia 2016r., podczas spotkania Podkarpackiego Forum Sekretarzy działającego przy FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego, została zawarta umowa o współpracy pomiędzy FRDL Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego, a Czernihowskim Centrum Przekwalifikowania i Dokształcania Władz Publicznych, Samorządów Lokalnych, Przedsiębiorstw Państwowych, Instytucji i Organizacji. Porozumienie zostało podpisane przez Annę Jagiełło – Dyrektora FRDL POST i Volodymyra Bojko – Prezesa Czernihowskiego Centrum.

Czernihowskie Centrum jest instytucją rządową, która zajmuje się między innymi działalnością edukacyjną, zapewnia kształcenie podyplomowe dla urzędników. W ramach swoich kompetencji, prowadzi działalność naukowo-metodyczną oraz wydawniczą.

Podjęte działania mają na celu wspieranie procesu współpracy między samorządami z regionu czernihowskiego i województwa podkarpackiego. Współpraca opierać się będzie między innymi na wymianie doświadczeń, transferze wiedzy oraz rozwoju umiejętności i społeczności lokalnych obydwu województw.

Przed podpisaniem porozumienia, Prezes Centrum przybliżył sekretarzom woj. podkarpackiego, uczestniczącym w spotkaniu, założenia reformy samorządu terytorialnego Ukrainy. Ponadto zachęcał do zacieśniania współpracy oraz zaprosił przedstawicieli Forum do uczestnictwa w wizycie studyjnej w samorządach obwodu czernihowskiego.

Więcej o ...