Dołącz do zespołu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego – jednej z największych i najlepiej rozpoznawanych organizacji pozarządowych w Polsce!

Obecnie do naszego biura w Warszawie szukamy osoby na stanowisko: specjalista/specjalistka ds. komunikacji i promocji.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Koordynowanie komunikacji i działalności promocyjnej Fundacji
 • Stały kontakt i współpraca z mediami
 • Przygotowywanie bieżących materiałów informacyjnych i promocyjnych
 • Organizacja i koordynacja działań promocyjnych na konferencjach, kongresach itp.
 • Koordynowanie procesu przyznawania dorocznych nagród FRDL
 • Pozyskiwanie patronatów i sponsorów do działań promocyjnych
 • Redagowanie strony internetowej FRDL
 • Aktywna obecność w mediach społecznościowych
 • Współpraca z grafikami i drukarniami w zakresie działań promocyjnych
 • Opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności FRDL
 • Nadzór nad identyfikacją wizualną FRDL

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego
 • Znajomości języka angielskiego
 • Znajomości problematyki samorządu terytorialnego
 • Doświadczenia w prowadzeniu działań promocyjnych
 • Umiejętności pisania i redagowania tekstów w dobrej polszczyźnie
 • Sprawnego posługiwania się mediami społecznościowymi w działalności promocyjnej
 • Podstawowych umiejętności obsługi programów graficznych
 • Samodzielności w działaniu
 • Łatwości w nawiązywaniu kontaktów

Oferujemy kreatywną pracę w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę. Docelowo miejscem pracy będzie biuro Fundacji, w okresie zagrożenia epidemicznego oferujemy pracę częściowo zdalną.

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres kadry@frdl.org.pl w terminie do 15 lutego 2021 roku. W tytule maila proszę wpisać: „Rekrutacja: specjalista/specjalistka ds. komunikacji i promocji”. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji i niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora – Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, na stanowisko Specjalista ds. komunikacji i promocji.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji w celu wprowadzenia tych danych do bazy Administratora – Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych