W Rzeszowie poznaliśmy najlepsze gminy Podkarpacia. Tegorocznym laureatem Rankingu została Gmina Solina. Drugie miejsce zajęła Gmina Ostrów, a trzecie Miasto Mielec. Tuż za podium uplasowały się Gmina Trzebownisko i Urząd Miasta w Jaśle. 

Ogłoszenie wyników połączone było z Konferencją „PERSPEKTYWY ROZWOJU SAMORZĄDÓW ORAZ FINANSOWANIA INWESTYCJI NA PRZEŁOMIE 2023/2024”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego oraz działające przy nim Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia w dniu 4 grudnia 2023 r. w B&B Hotel Rzeszów Centrum. Konferencja adresowana była do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast województwa podkarpackiego. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.

Ideą Rankingu Gmin Podkarpacia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za 2022 r., zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Jak w ubiegłym roku, oprócz trzech głównych laureatów Rankingu, organizatorzy wyróżnili liderów każdego powiatu, by docenić ich wkład w rozwój małych ojczyzn oraz aktywność w skali powiatu.