Krajowy Kongres Sekretarzy jest najważniejszym, corocznym spotkaniem organizowany z myślą o Sekretarzach JST. Podczas dwóch dni będziemy poruszać będziemy najważniejsze tematy, na temat kierunków rozwoju samorządu w Polsce. Jak co roku Kongres będzie stanowił kompendium wiedzy i będzie wyjątkową okazją do dyskusji o bieżących problemach i trudnościach w praktycznym stosowaniu przepisów prawa. Kongres to doskonała przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy Sekretarzami reprezentującymi wszystkie regiony Polski i okazja do podzielenia się dobrymi praktykami.

Program Kongresu jest na bieżąco uzupełniany o najbardziej aktualne zagadnienia. W programie Kongresu m.in.:

Rola Sekretarza a współczesne wyzwania demograficzne, społeczne i ekologiczne.
Marek Wójcik, Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Cyfryzacja jednostek samorządu terytorialnego i zapewnienie bezpieczeństwa informacji w świetle kontroli NIK.
Dariusz Łubian, p.o. Wicedyrektora Departamentu Administracji Publicznej NIK.

Odpowiedzialność kierownika jednostki a nadużycia w JST.
Barbara Ciemała, audytorka wewnętrzna, kontrolerka i biegła sądowa z zakresu ekonomii śledczej.

Dumka na dwa serca (głosy) – współpraca samorządowa z perspektywy ustrojowej i zamówieniowej.
Maciej Kiełbus, Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.
Konrad Różowicz, Partner kierujący Działem Prawa Zamówień Publicznych Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k.

Krócej i prościej nie oznacza mniej profesjonalnie. Zasady prostego języka w administracji samorządowej.
dr Tomasz Piekot – Językoznawca, komunikolog oraz nauczyciel akademicki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prosty język. Jak wdrożyliśmy nowe zasady w Urzędzie.
Aneta Luboń-Stysiak, Sekretarz Urzędu Miasta Tychy,
Ewa Grudniok, Rzecznik Prasowa Urzędu Miasta Tychy,
Katarzyna Szymkowska, prawnik związana z tyskim samorządem, od 2008 roku Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Tychy.

Koncepcja nadużycia prawa dostępu do informacji publicznej.
Marcin Adamczyk, doktor nauk prawnych, radca prawny, ekspert FRDL.

Nadzór i postępowanie skargowe – panel dyskusyjny.
Grzegorz Czarnocki, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Jak analizować emocje i oczekiwania mieszkańców w sieci. Czy można to robić skutecznie?
Michał Fedorowicz, Prezes Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych.

Debata: Wyzwania samorządu, a status i rola Sekretarza.
dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL,
Włodzimierz Tomaszewski, Minister – członek Rady Ministrów.

Zarządzanie ryzykiem w JST – wyzwania i trendy. Warsztaty.

Więcej informacji o Kongresie:
www.kongressekretarzy.pl