Poznaliśmy wyniki I Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego podczas uroczystej Gali, która odbyła się 7 grudnia 2021 r. W wydarzeniu - stacjonarnie i online - wzięło udział ponad 200 uczestników.

Ranking Gmin jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. W tym roku zorganizowaliśmy I Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie.

Celem przedsięwzięcia było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.

W ramach Rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Dlaczego nasz ranking ma akurat taką formułę? Porównujemy gminy o podobnym potencjale. Nie sposób porównywać gminy np. ze Śląska i z Lubelszczyzny.  Fundacja prowadziła podobne rankingi w wielu miejscach w całej Polsce. Na fali tych dobrych doświadczeń rozszerzyliśmy, we współpracy z GUS, nasze rankingi na całą Polskę  powiedział Cezary Trutkowski, prezes zarządu FRDL.

 To właśnie Mazowsze wytwarza ¼ PKB całego kraju, nasze województwo jest liderem rozwoju w skali Polski — mówił Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, zwracając się do zgromadzonych gości.

Na temat metodologii rankingu wypowiadała się Agnieszka Ajdyn, Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie. — Jak z 16 wskaźników uzyskać ten ostateczny, który w najlepszy sposób weryfikuje gminy? Porównujemy jednostki do siebie podobne, obliczając wskaźnik syntetyczny, który pozwala w sposób najbardziej obiektywny wskazać końcowe miejsce w rankingu  tłumaczyła.

Podczas części oficjalnej organizatorzy wręczyli nagrody przedstawicielom najlepszych gmin. Wśród gmin wiejskich zwyciężyła gmina Michałowice, w której imieniu nagrodę odebrała wójt gminy Małgorzata Pachecka Tempo rozwoju Mazowsza wyznacza Warszawa, ale dzięki formule rankingu my możemy porównywać się z gminami podobnymi do nas. Dzięki takim wydarzeniom widzimy naszą sprawczość. Deweloper nie wybuduje parku dla mieszkańców, to dzięki naszym działaniom wzrasta poziom życia w całej gminie. Dlatego takie nagrody są bardzo ważne zarówno dla samorządowców, jak i dla zwykłych mieszkańców naszych gmin — powiedziała.

Więcej informacji o wydarzeniu

Lista laureatów I edycji Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego 2021:

W kategorii Gminy Wiejskie:

 1. Michałowice
 2. Lesznowola
 3. Nadarzyn
 4. Stare Babice
 5. Nieporęt
   

W kategorii Gminy Miejsko-Wiejskie: 

 1. Ożarów Mazowiecki
 2. Grodzisk Mazowiecki
 3. Piaseczno
 4. Konstancin-Jeziorna
 5. Halinów
   

W Kategorii Gmin Miejskich:

 1. Podkowa Leśna
 2. Ząbki
 3. Legionowo
 4. Pruszków
 5. Józefów


Liderem Rankingu Gmin 2021 Województwa Mazowieckiego zostało:
Miasto Podkowa Leśnia