Szkolimy ukraińskich samorządowców, wykorzystując polskie doświadczenia! Przed nami kolejne webinaria w języku ukraińskim: Integracja i Reintegracja Społeczna: "INTEGRACJA I REINTEGRACJA SPOŁECZNA".


Wydarzenia będą poświęcone budowaniu spójności wspólnot lokalnych oraz aktywizacji mieszkańców w ramach integracji społecznej. Adresatami spotkań są przedstawiciele ukraińskich JST, do których kierowany jest Program DOBRE.

Webinaria przeznaczone są przede wszystkim dla:

  • przedstawicieli władz samorządowych i kadry zarządzającej, odpowiedzialnej za organizację funkcjonowania urzędu i podległych jednostek
  • przedstawicieli jednostek samorządowych odpowiedzialnych za lokalne działania społeczne integrujące mieszkańców (pomoc społeczna, współpraca z organizacjami pozarządowymi, zdrowie, oświata, kultura, sport)
  • pracowników jednostek samorządowych odpowiedzialnych za: rynek pracy, rozwój społeczno-gospodarczy
  • przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy osobom potrzebującym, integracji i reintegracji społecznej


Część 1: Integracja i Reintegracja Społeczna jako Kluczowe Obszary Budowania Spójności Wspólnot Lokalnych

Termin: 16 sierpnia 2023 (środa)

Godzina: 10:00 czasu polskiego

Transmisja na Facebooku: https://www.facebook.com/events/825918238839365

Podczas webinarium omówimy zagadnienia związane z integracją i reintegracją społeczną na poziomie lokalnym, ich znaczenie dla spójności wspólnot lokalnych oraz przykłady dobrych praktyk zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie.


Część 2: Aktywizacja Mieszkańców i Wsparcie Osób Potrzebujących dla Wzmacniania Integralności Wspólnot Lokalnych


Termin: 18 sierpnia 2023 (piątek)

Godzina: 10:00 czasu polskiego

Transmisja na Facebooku: https://www.facebook.com/events/822381146012392

Podczas drugiego spotkania skoncentrujemy się na aktywizacji mieszkańców oraz wsparciu różnych grup potrzebujących, aby zwiększyć integralność wspólnot lokalnych.

Webinaria będą moderowane przez doświadczonego eksperta, Wojciecha Odzimka, Dyrektora FRDL MISTiA.

Transmisje w języku ukraińskim będą dostępne również na Facebooku FRDL.

Program Decentralization Offering Better Results and Efficiency – DOBRE 2 to projekt finansowany przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID - US Agency for International Development), realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Global Communities. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest jednym z partnerów projektu.

Zapraszamy do zarejestrowania swojego udziału w obu webinariach po adresem: https://forms.gle/YNyGbQvmoHip5D4RA