W projekcie „Program podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim” wzięło udział 490 osób. W Państwa ręce oddajemy wyjątkową publikację, zawierającą szerokie kompendium wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z obszaru opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

W publikacji można znaleźć dużo wiedzy teoretycznej z zakresu prowadzenia żłobków/klubów dziecięcych oraz szereg pomysłów i dobrych praktyk zaczerpniętych ze żłobków niepublicznych istniejących na terenie województwa lubelskiego. 

Zawarte w publikacji informacje są zachętą i inspiracją w tworzeniu nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, a także stanowią pomoc przy podnoszeniu standardów instytucji już istniejących. Wkrótce, przestawimy Państwu drugą publikację dedykowaną instytucjom samorządowym.

Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu „Program podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim” w ramach Projektu POWER na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Działanie 2.1.

Projekt zrealizował Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie.

Pełna treść publikacji