Zapraszamy do zapoznania się z publikacja pokonferencyjną w ramach projektu Youth Impact!

III Międzynarodowy Kongres Ewaluacyjny pt. Ewaluacja jako przekraczanie granic odbył się 22 października 2021 roku, w formule on-line (ze względu na restrykcje związane z pandemią COVID-19), a jego organizatorami było Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w ramach projektu YOUTH IMPACT.

Kongres otworzyły wystąpienia Moniki Bartosiewicz-Niziołek (prezeski PTE, ekspertki w projekcie Youth Impact), prof. Leszka Korporowicz (honorowego Prezesa PTE) oraz prof. Helen Simons (University of Southhampton). Jeden z sześciu paneli pt. „Ewaluacja lokalnych projektów wspierających zatrudnienie młodzieży z perspektywy nowych ewaluatorów” poprowadził dr Sławomir Nałęcz z FRDL. Podczas panelu mogliśmy poznać doświadczenia młodych ewaluatorów, którzy rozpoczynają swoją pracę w zawodzie, uczestniczących w programie mentoringowym projektu Youth Impact. Dowiedzieliśmy się, jak wyglądają inne możliwości zaangażowania młodych ewaluatorów do podobnych działań projektowych.

W panelu wzięły również udział: Sawsan Al-Zatari – Współprzewodnicząca EvalYouth MENA (Sieci Ewaluatorów Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki), członkini (ex współprzewodnicząca) Globalnego Programu Mentoringowego EvalYouth oraz Alena Lappo – Członkini Zarządu Europejskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (EES), co-liderka Sieci European Emerging Evaluators (yEES!), członkini Globalnego Programu Mentoringowego EvalYouth. 

Do niniejszej publikacji włączono wybrane wystąpienia z sesji plenarnej, a także – kierując się celem projektu Youth Impact, czyli rozwijaniem kompetencji ewaluacyjnych osób i organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób młodych wystąpienia z powyższego panelu.

Z przyjemnością oddajemy w ręce czytelników tę nie całkiem typową publikację pokonferencyjną. Choć zawiera ona tylko wybrane wystąpienia uczestników III Kongresu Ewaluacyjnego, odzwierciedla główne przesłanie tego wydarzenia dotyczące przekraczania granic dotychczas dominującej praktyki ewaluacji i zarazem przedstawia spojrzenie na ewaluację ze strony młodych ewaluatorów uczestniczących w programie mentoringowym projektu YOUTH IMPACT. Pokazuje także otwierające się przed nimi perspektywy dalszego rozwoju kompetencji ewaluacyjnych i międzynarodowej współpracy. Mimo uwzględnienia jedynie wybranych wystąpień kongresowych oraz pewnej ich redakcji, zachowały one bardzo bezpośrednią formę, oddając przez to niezwykle ciepłą i przez to sprzyjającą refleksji atmosferę kongresu.

Dla osób zainteresowanych pełnym brzmieniem wszystkich wystąpień kongresowych w serwisie YouTube udostępnione zostało pełne nagranie wideo z kongresu.

Publikacja dostępna jest TUTAJ.