ranking_m-2834c523

25 lutego w Dzienniku Polskim ukazały się wyniki Rankingu Gmin 2015. Już od sześciu lat wspólnie z Urzędem Statystycznym w Krakowie FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wyłania i promuje gminy wyróżniające się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce.

Wyniki Rankingu oparte są o dane statystyki publicznej za rok 2014 zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.

WYNIKI RANKINGU GMIN 2015:
1. Myślenice

2. Niepołomice

3. Wielka Wieś

4. Zielonki

5. Wieliczka

6. Skawina

7. Zakopane

8. Michałowice

9. Krynica-Zdrój

10. Limanowa

11. Sułkowice

12. Oświęcim

13. Zabierzów

14. Bochnia

15. Czorsztyn

16. Dobczyce

17. Łapsze Niżne

18. Skała

19. Zator

20. Racławice

21. Miechów

22. Siepraw

23. Podegrodzie

24. Gołcza

25. Łącko

Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 11 wskaźników mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Lista wskaźników, których wartości mierzone są na poziomie gminy, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmuje: 
1. Dochody własne na 1 mieszkańca

2. Wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca 

3. Wydatki bieżące na administrację publiczną na 1 mieszkańca

4. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca 

5. Zmianę liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON w 2014 r. w odniesieniu do 2013 r. 

6. Wyniki sprawdzianów szóstoklasistów i testów gimnazjalistów - średni wynik w procentach

7. Urodzenia żywe na 1000 mieszkańców

8. Saldo migracji na 1000 mieszkańców

9. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca

10. Korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych na 1000 mieszkańców

11. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy 

Ranking jest okazją do przyjrzenia się stanowi rozwoju społeczno-gospodarczego Małopolski.  Zamysłem pomysłodawców jest, aby corocznie organizowany Ranking stał się przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzając do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych. Sądzimy, że przeprowadzone analizy statystyczne mogą stać się podstawą poważnej dyskusji zarówno nad rozwiązaniami bieżącymi, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.

Szczegółowe wyniki 25 najlepszych gmin, Regulamin oraz Metodologia  do pobrania pod adresem: http://mistia.org.pl/ranking/

ORGANIZATOR: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

PATRONAT HONOROWY: Wojewoda Małopolski Józef Pilch

PARTNERZY: Urząd Statystyczny w Krakowie, Klub Jagielloński Małopolska, Forum Wójtów, Burmistrzów
i Prezydentów Małopolski


PATRONAT MEDIALNY: Dziennik Polski, TVP3 Kraków

Kontakt:
Joanna Dzilińska

Specjalistka ds. marketingu

tel. 12 633 82 85

e-mail: joanna.d@mistia.org.pl