W warunkach inflacji realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym może napotykać wiele trudności, chociażby z powodu wzrostu cen usług. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego kompleksowo omówimy:

  • zagadnienia z zakresu zlecania, realizacji i sprawozdawczości działań zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • jak stosować druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

Zebraliśmy najważniejsze i najczęściej pojawiające się pytania, na które uczestnicy szkolenia otrzymają odpowiedzi, praktyczne wskazówki, które będą mogli wdrożyć w swoich jednostkach.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa na szkolenie, które odbędzie się 15 lutego a szczegółowe informacje wraz z kartą zgłoszenia znajdą Państwo na naszej stronie: