Od 2022 roku na instytucje publiczne, w tym placówki oświatowe, został wprowadzony nowy obowiązek dotyczący raportowania o zawartych umowach. Z konstrukcji przepisów nie wynika, że dotyczy to wyłącznie umów związanych z udzielanymi zamówieniami publicznymi. Rejestr więc będzie obejmował w szczególności umowy generujące dochody/przychody jak i koszty/wydatki.

4 kwietnia organizujemy dla Państwa szkolenie nt.: „Rejestr umów w placówkach oświatowych od 2022 roku”, które prowadzone będzie przez cenionego specjalistę i eksperta w zakresie finansów publicznych, doradzającego praktyczne i sprawdzone rozwiązania. Biorąc udział w szkoleniu będą Państwo mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami prowadzenia rejestru umów.

Prowadzący zajęcia wskaże nieprawidłowości, jakie powszechnie występują na poziomie jednostek oświatowych w kwestii zrozumienia, czym jest umowa (zwłaszcza, gdy nie ma formy papierowej z podpisami kierownika oraz „na przykład wykonawcy” na takim dokumencie).

Szczegółowy program szkolenia wraz z kartą zgłoszenia znajduje się na naszej stronie:

Serdecznie Zapraszamy!