Gminy: Mielnik i Juchnowiec Kościelny oraz Miasto Wysokie Mazowieckie to liderzy Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego, którego organizatorami są Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urząd Statystyczny w Białymstoku. Celem przedsięwzięcia, które odbyło się po raz pierwszy, było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. Gala finałowa odbyła się we wtorek (11.01) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim i wziął w niej udział wojewoda podlaski.

Bardzo się cieszę, że mamy po raz pierwszy okazję spotkania się podczas tego wydarzenia. Wiem, że wyniki plebiscytu odzwierciedlają to, co działo się w samorządach od kilku lat. Mam nadzieję, że będzie to przyczynek do wyciągnięcia wniosków na temat dotychczasowych działań - przywitał uczestników gali wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

W ramach Rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy Województwa Podlaskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Białegostoku, Łomży i Suwałk. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny.

Braliśmy pod uwagę m.in. średnie, roczne dochody własne z 3 ostatnich lat, wydatki gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zadłużenie samorządu czy wielkość środków unijnych, po które Państwo sięgnęliście - mówiła zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku Dorota Wyszkowska.

Miejsce w rankingu to wynik kilkunastu syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i pokazują jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe.

Tytuł Lidera Województwa Podlaskiego zdobyło Miasto Wysokie Mazowieckie, tuż za nim znalazły się Gmina Juchnowiec Kościelny i Gmina Mielnik. Przyznano również nagrody w kategoriach: gmina miejska (Gmina Wysokie Mazowieckie), miejsko-wiejska (Gmina Choroszcz) i wiejska (Gmina Juchnowiec Kościelny).

Dziękujemy organizatorom za tę inicjatywę. Jestem zaszczycony i dziękuję za wyróżnienie w imieniu całego samorządu. Województwo podlaskie bardzo się zmienia. Jesteśmy coraz bardziej zauważalni w kraju - nie jako Polska B czy C. Rozwijamy się, widać ogromne różnice w infrastrukturze, w gospodarce w porównaniu do kilku lat wstecz - mówił burmistrz Wysokiego Mazowieckiego Jarosław Siekierko.

Wojewoda podlaski zaznaczył, że samorządy w tym roku mają kolejne szanse na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Mamy kontynuację Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu, który jest bezprecedensowym wsparciem pod względem wielkości dofinansowania działań samorządów. Mamy również Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg z uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych. Otrzymaliśmy dodatkowe pieniądze na ochronę miejsc pamięci - 2 mln 300 tys. zł. Dużo dobrego się dzieje, ale nie jesteśmy wolni od obaw - tych związanych z pandemią czy niejasną sytuacją na granicy. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzimy, również dzięki wypracowanym do tej pory warunkom współpracy - mówił wojewoda.

Na podstawie wyników Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego powstaną artykuły i analizy podsumowujące, które szczególnie w dłuższej perspektywie pokażą trendy w rozwoju gmin naszego regionu.

Ranking będzie miał charakter cykliczny. To pokaże trendy rozwojowe samorządów. Chcemy, aby to pierwsze nasze spotkanie nie było ostatnim - podsumowała Marta Siemieniuk - dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum.

Ranking honorowym patronatem objęli wojewoda podlaski oraz marszałek województwa podlaskiego.

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Więcej informacji