22 czerwca w Warszawie odbyło się spotkanie członków Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST działającej przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

- Chcemy kontynuować naszą działalność związaną z Krajowymi Radami Sekretarzy i Skarbników. Zależy nam na tym, aby ich prace jeszcze bardziej się zintensyfikowały. To ważne, aby środowisko sekretarzy głośno mówiło o problemach, które ich dotyczą - powiedział Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. 

Przewodniczący KRFS JST Andrzej Wojewódzki podsumował dwuletnią kadencję Rady, która została zakłócona przez wybuch pandemii, po której nadszedł kolejny kryzys. - Po wybuchu wojny w Ukrainie ściśle współpracowaliśmy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, poprzez swoje działania pokazaliśmy, że JST odegrały w kryzysie uchodźczym bardzo ważną rolę. To, że nie ma dziś w Polsce obozów dla uchodźców, to również duża zasługa JST i samych sekretarzy - mówił.

Pomimo tych trudności zarząd KRFS JST uczestniczył w wielu spotkaniach w KPRM, wnosząc swoje postulaty dotyczące zmian prawnych. Współpracował również z innymi organizacjami samorządowymi.

Poruszane przez Zarząd postulaty dotyczyły m.in.:

 • spraw organizacyjnych w JST zw. z pandemią COVID-19,
 • nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • zmian podatkowych Polski Ład,
 • projektu Samorząd 3.0,
 • ustaw o zamówieniach publicznych, czy gospodarce komunalnej.

Sekretarze dyskutowali również nad najważniejszymi wyzwaniami na najbliższą przyszłość. Bogusław Suwara odniósł się do ustawy o dostępie do informacji publicznej, która sprawia samorządowcom wiele problemów. Andrzej Wojewódzki apelował o to, aby sekretarz mógł realizować bieżące zadania na wypadek wygaśnięcia mandatu wójta/burmistrza. Magdalena Majkowska zwróciła zaś uwagę, że praca w Forach powoduje, że samorządowcy mają większy wpływ na rzeczywistość. - Naszym celem jest uregulowanie i wzmocnienie roli sekretarza również w systemie prawnym - dodała. Grzegorz Frugalski zwrócił natomiast uwagę na to, że w Europie są bardzo różne modele pracy sekretarzy, co stanowi dodatkową trudność w kontekście zmiany polskiego ustawodawstwa w tym zakresie.

Wśród najważniejszych wyzwań na przyszłość uczestnicy spotkania wymienili:

 • organizację VI Krajowego Kongresu Sekretarzy,
 • kontynuację prac zw. z projektem Samorząd 3.0,
 • wzmocnienie roli sekretarza w systemie prawnym,
 • popularyzację działań Krajowej Rady,
 • wspólne przygotowywanie opinii i stanowisk,
 • reagowanie na bieżące zmiany w prawie,
 • wyzwania związane z funkcjonowaniem JST: elektromobilność a realizację zadań publicznych, zmianę biurokratycznego języka, sprawy kadrowe i pracę zdalną w urzędach.

Podczas głosowania uczestnicy spotkania wybrali nowy Zarząd KRFS JST, w którego składzie znaleźli się:

 • Przewodniczący: Andrzej Wojewódzki (Sekretarz Miasto Lublin), wybór na kolejną kadencję na funkcji Przewodniczącego;
 • I Wiceprzewodnicząca: Aneta Luboń-Stysiak (Sekretarz Miasto Tychy);
 • II Wiceprzewodniczący: Bogusław Suwara (Sekretarz Miasto Wejherowo), wybór na kolejną kadencję;
 • Janusz Krzyżak (Sekretarz Gminy Zakliczyn);
 • Anna Pisarczyk (Sekretarz Gminy Zagnańsk).

W godzinach popołudniowych nowo wybrany Zarząd uczestniczył w spotkaniu w KPRM, podczas którego nawiązano relację z nowym Ministrem Włodzimierzem Tomaszewskim, który w Rządzie zajmie się sprawami samorządu terytorialnego.

Więcej o pracach Krajowej Rady