Rozliczenia finansowe między gminami są procedurą umocowaną w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Prawidłowe zaplanowanie tego procesu i gromadzenie dokumentacji związanej z ponoszeniem kosztów wychowania przedszkolnego jest obowiązkiem kierującego roszczenia do innych jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast zobowiązany ma prawo do jawności danych, na podstawie których ustalono roszczenie oraz kwoty do refundacji. Jest to szczególnie ważne w roku 2022, w którym mamy do czynienia z trzema aktualizacjami dotacji.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu przygotowanie pracowników samorządowych do profesjonalnego prowadzenia spraw związanych z rozliczeniami między gminami za wychowanie przedszkolne.

Szkolenie odbędzie się 11 października a szczegółowe informacje wraz z kartą zgłoszenia znajdą Państwo na naszej stronie: