Projekt Building Bridges – Civic Capital in Local Communites to nowy projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego adresowany do organizacji pozarządowych z mniejszych miejscowości. Zapisy już na wiosnę.

Czym jest projekt Building Bridges?

Karta Praw Podstawowych i traktaty Unii Europejskiej stanowią ważne źródło praw i wolności dla wszystkich obywateli. Niestety, świadomość wartości europejskich bywa niepełna. By ją zwiększyć szczególnie wśród mieszkańców mniejszych miejscowości Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w projekcie Building Bridges – Civic Capital in Local Communities realizowanego w ramach Programu CERV (Citizens, Equality and Values). Składają się na niego dwie duże ścieżki – wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz programy grantowe. Projekt potrwa trzy lata.

Do kogo skierowany jest projekt?

W demokratycznym społeczeństwie zdecentralizowana władza i prowadzone oddolnie działania pozwalają na uczestnictwo obywateli w rządzeniu. Szczególną rolę pełnią tu organizacje społeczne, mogące aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji przez władze lokalne. By jednak tak się działo, organizacje muszą mieć odpowiednią wiedzę i potencjał. Nie jest to proste zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Dlatego projekt Building Bridges skierowany jest do organizacji pozarządowych działających w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców.

Wiedza i kompetencje

By organizacje działały sprawniej i efektywniej, w pierwszej kolejności potrzebują wiedzy. Dlatego pierwszym etapem projektu będzie cykl szkoleń dla przedstawicieli organizacji społecznych. Te ruszą już wiosną 2023 roku. Będą organizowane w formie stacjonarnej i online, by pozwolić na uczestnictwo jak największej liczbie przedstawicieli. Ich tematyka dotyczyła będzie wartości Unii Europejskiej zapisanych w traktatach i karcie praw podstawowych Unii Europejskiej w działalności organizacji społecznych. Dodatkowo beneficjenci programu będą mogli skorzystać z bazy wiedzy i helpdesku.

Program grantowy

Zdobytą w trakcie szkoleń wiedzę organizacje będą mogły wykorzystać w praktyce dzięki programowi grantowemu oferowanemu w ramach projektu. Działania, które będzie można realizować w ramach grantów dotyczyć mogą zagadnień takich jak podnoszenia świadomości wartości wynikających z traktatów i karty praw Unii Europejskiej, współpracy organizacji pozarządowych np. poprzez bezpłatne doradztwo czy działania informacyjne. Ważnym aspektem będzie też współpraca z innymi organizacjami, władzami lokalnymi lub podmiotami sektora publicznego i prywatnego oraz inne działania zwiększające obecność organizacji społecznych wżyciu publicznym i kształtowaniu polityk lokalnych w oparciu o wartości europejskie. Beneficjenci będą mogli skorzystać z trzech rodzajów wsparcia finansowego. Małe granty w wysokości 10-20 tys. euro przyznawane będą na projekty trwające od 6 do 12 miesięcy. Przewidziano dwa nabory tego typu wniosków. Na tę formę dofinansowania przeznaczono łącznie 800 tys. euro. Duże granty zostaną rozdane jeden raz. Będą to projekty trwające od roku do dwóch mogą zostać wsparte kwotą od 20 do 60 tys. euro. Łączna kwota w tym przypadku to 600 tys. euro. Ponadto prowadzony będzie ciągły nabór na projekty interwencyjne, na które przeznaczono łącznie 70 tys. euro. Organizacje będą mogły otrzymać między 3 a 7 tys. euro.

Beneficjenci liczyć mogą na pomoc na etapie składania wniosków oraz na wsparcie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w zakresie spraw merytorycznych, finansów, promocji czy dostępności.

Przestrzeń do współpracy

Building Bridges to także doskonała okazja do sieciowania się organizacji. Posłużą temu poza szkoleniami spotkania sieciujące, które odbywać się będą w trakcie trwania projektu. Na koniec każdego roku uczestnicy będą mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami podczas ogólnopolskiego kongresu.

Zachęcamy do śledzenia strony Fundacji oraz profilów w mediach społecznościowych. Już wkrótce więcej informacji na temat projektu.

Program finansowany jest przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Więcej informacji na stronie projektu.