W minionym tygodniu odbyły się pierwsze warsztaty w ramach kursu „Twoja droga do lepszych projektów wspierających przedsiębiorczość młodzieży”. To już drugie szkolenie, którego celem jest rozwój umiejętności ewaluacyjnych wśród organizacji i instytucji wspierających młodzież w odnalezieniu swojego miejsca na rynku pracy – zgodnie z założeniami projektu Youth Impact.

Tym razem tematyka naszego kursu skupia się na osobach realizujących projekty z zakresu wspierania przedsiębiorczości młodzieży w grupie wiekowej 15-24 lata. Dlatego wśród osób biorących udział w warsztatach znaleźli się przedstawiciele i przedstawicielki organizacji prowadzących działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości młodzieży. Osoby uczestniczące w kursie ewaluacyjnym zostały podzielone na dwie grupy, które spotykają się się raz w tygodniu do połowy grudnia.

Pierwsze spotkanie z kursant(k)ami obejmowało nie tylko kwestie organizacyjne – posłużyło również za wstęp do zagadnień procesu ewaluacji, wprowadziło kursantów w tematy, z którymi będą pracować na przestrzeni trzech następnych tygodni. Zajęcia skupiają się również na praktycznym przetestowaniu i tworzeniu narzędzi ewaluacyjnych w grupach, co motywuje i angażuje uczestników do aktywnego przyswajania wiedzy.

Podobnie jak nasz poprzedni kurs dotyczący ewaluacji projektów wspierających zatrudnienie młodzieży, tak i obecne szkolenie odbywa się zdalnie w formule blended-learning, obejmując e-learning realizowany za pomocą platformy Moodle i warsztaty online z trener(k)ami. Zagadnienia przedstawiane na zajęciach i opisane w Narzędziowniku Ewaluacji Przedsiębiorczości obejmują wiedzę na temat procesu ewaluacji, jej etapów, narzędzi itp. z uwzględnieniem ewaluacji partycypacyjnej, która angażuje interesariuszy w ewaluację. Narzędziownik Ewaluacji Przedsiębiorczości w chwili obecnej dostępny jest w wersji online, ale niebawem pojawi się na stronie Fundacji oraz projektu Youth Impact w formacie pdf do pobrania!

Kurs ewaluacyjny został opracowany przez PEDAL Consulting w ramach projektu Youth Impact, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt ten ma na celu dostarczenie praktycznych narzędzi i usług wspierających potencjał podmiotów, które wdrażają rozwiązania na rzecz zatrudnienia i przedsiębiorczości młodzieży, w zakresie ewaluacji wpływu ich działań. Więcej informacji o projekcie na stronie: www.youth-impact.eu/pl