W mijającym tygodniu odbyły się warsztaty „0” rozpoczynające kurs ewaluacyjny projektu Youth Impact, który jest skierowany do osób realizujących projekty z zakresu wsparcia zatrudnienia młodzieży (15–24 lat). Kurs będzie odbywał się w formule blended-learning, czyli obejmuje kurs e-learningowy realizowany na platformie moodle i warsztaty online z trenerami. Zajęcia warsztatowe będą odbywać się w dwóch grupach, co dwa tygodnie w lutym i w marcu. Tematyka kursu obejmuje zagadnienia opisane w Narzędziowniku Ewaluacyjnym.

Do udziału w kursie zostały zakwalifikowane osoby z różnych organizacji, o różnym profilu, z całej Polski – łączy je praca z młodzieżą i działanie na rzecz aktywizacji zawodowej tej grupy.

Podczas warsztatów inauguracyjnych uczestnicy dowiedzieli się więcej o projekcie, o przebiegu i elementach kursu, zapoznali się z platformą moodle. Po spotkaniu wszyscy uczestnicy otrzymali indywidualne loginy do platformy moodle, gdzie czekają na nich dwa pierwsze moduły e-learningowe. Przed kolejnymi warsztatami za dwa tygodnie zapoznają się z treściami zawartymi w tych modułach i wykonają krótkie zadanie domowe.

 

Kurs ewaluacyjny został opracowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (FRDL) w ramach projektu Youth Impact, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt ten ma na celu dostarczenie praktycznych narzędzi i usług wspierających potencjał podmiotów, które wdrażają rozwiązania na rzecz zatrudnienia i przedsiębiorczości młodzieży, w zakresie ewaluacji wpływu ich działań. Więcej informacji o projekcie na stronie: https://www.youth-impact.eu/pl