Sytuacja gospodarcza stawia przed Samorządami coraz to nowe wymagania, które w istotny sposób obciążają ich budżety. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska samorządowego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim organizuje specjalistyczne dwudniowe seminaria w Łodzi, Krakowie i Wrocławiu zatytułowane: „Seminarium Zarządzania Finansami dla Profesjonalistów”.

Ich celem jest zapoznanie uczestników z najnowszymi narzędziami zarządzania finansami stosowanymi w przedsiębiorstwach odnoszących sukcesy rynkowe i przybliżenie praktyk, które samorządowcy będą mogli stosować w swojej codziennej pracy.

Do udziału w seminariach zapraszamy: przewodniczących rad, komisji budżetowych oraz komisji rewizyjnych wszystkich typów gmin i starostw powiatowych; wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz starostów i ich zastępców; skarbników wydziałów wszystkich typów gmin i powiatów, naczelników departamentów lub wydziałów finansowych.

Oferujemy trzy rodzaje warsztatów:

- „Wieloletnie planowanie finansowe w JST”;

- „Cele i instrumenty strategicznego zarządzania długiem JST”;

- „Mierzenie efektywności wydatków JST”.

Prelegentami są wybitni specjaliści:

Prof. Leszek Patrzałek - główny ekspert ds. finansów publicznych z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu;

Prof. Krzysztof Surówka – ekspert ds. finansów publicznych z  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

Prof. Beata Guziejewska - pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego, profesor nadzw. w Instytucie Finansów Bankowości i Ubezpieczeń. Autorka ponad 50 publikacji poświęconych finansom publicznym, racjonalizacji wydatków  publicznych oraz niezależności finansowej samorządu terytorialnego i źródłom ich finansowania;

dr Arkadiusz Babczuk - pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej  we Wrocławiu - warsztat dot. długu;

dr Piotr Bednarek - pracownik Uni. Ekon. i doradca - warsztat dot. Wskaźników;

Joanna Radzieja - pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej  we Wrocławiu - warsztat dot. planowania wieloletniego.

Kartę Zgłoszenia, którą po wypełnieniu prosimy przesłać faksem lub e-mailem do dnia 8. marca 2012r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa. O podjętej w tej sprawie decyzji organizatorzy poinformują poszczególne zainteresowane osoby. W sprawach szczegółowych i organizacyjnych dotyczących seminarium – prosimy kontaktować się z Panią Katarzyną Blukacz – opiekunem organizacyjnym seminarium (kblukacz@frdl-cd.org.pl, 071/ 372 42 21 w. 1).