Za nami kolejne spotkanie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP, które odbyło się 24 marca.

Celami spotkania były: 

  • Zdobycie i doskonalenie kompetencji, przydatnych w pełnieniu funkcji Koordynatora do spraw dostępności w urzędzie/ instytucji.
  • Rozwój wiedzy w tematyce dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz informacyjnej w świetle przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
  • Poznanie praktycznych rozwiązań, zapewniających minimalne wymagania w zakresie dostępności urzędu/ instytucji.

Prowadzący spotkanie: 

Dariusz Gosk: Ekspert ds. dostępności, trener, audytor. Długoletni Członek Zarządu i Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia dla koordynatorów dostępności w instytucjach publicznych, przeprowadza audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów dla różnych grup odbiorców (osób z niepełnosprawnościami, pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz środowiska biznesowego). Współpracuje z pracodawcami w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych, wdrażania systemów zatrudnienia, adaptacji I przystosowywania miejsc pracy, zarządzania różnorodnością. Jest autorem publikacji, artykułów dot. rynku pracy, niepełnosprawności, dostępności.

Agata Spała-Zakrzewska: Ekspertka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, koordynuje przeprowadzanie audytów dostępności, audytorka dostępności architektonicznej I informacyjno-komunikacyjnej, trenerka. Współautorka programów szkoleniowych i publikacji związanych z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami. Konsultantka merytoryczna w procesie aktualizacji Standardu Dostępności dla POZ dla Ministerstwa Zdrowia. Konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w realizacji projektu “Ramowe wytyczne - projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

09.40 – 11.50 Cześć I 

1. Jakie obowiązkowe procedury/instrukcje/regulaminy muszą posiadać podmioty w związku z ustawą o dostępności? Praktyczne omówienie przykładowych procedur – case study. 
2. Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
3. Procedura wejścia do budynku z psem asystującym.
4. Procedura dostępnego procesu zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami.

11.50 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.30 Część II 

5. Procedura ewakuacyjna – instrukcja ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami:
• Prawne aspekty ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w zależności od rodzaju podmiotu publicznego.
• Omówienie technik pomocnych przy ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.
• Wyzwania w procesie ewakuacji – omówienie najczęstszych problemów w urzędach/ instytucjach i przedstawienie rozwiązań.
6. Dostęp alternatywny:
• Procedura, warunki, ewidencjonowanie. 
• Kiedy można go zastosować?
7. Quiz o dostępności – praktycznie o wdrażaniu dostępności – sprawdzenie wiedzy i umiejętności -omówienie najważniejszych zagadnień z quizu.

13.30 Podsumowanie, zakończenie spotkania.