Spotkanie konsultacyjne dot. rekomendacji zmian w instrumentach współpracy finansowej NGO i JST oraz w systemie finansowania NGO – Warszawa, 15 czerwca 2015 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako Lider projektu wraz z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym poświęconym problematyce współpracy finansowej organizacji pozarządowych oraz samorządu terytorialnego. Spotkanie odbędzie się 15 czerwca 2015 r. w godz. 11:30-14:00 w Warszawie - Hotel Gromada Centrum, Pl. Powstańców Warszawy 2.

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane wyniki prac panelu ekspertów dot. rekomendacji w zakresie zmian dot. instrumentów współpracy finansowej JST z NGO (m.in. regranting, budżet partycypacyjny, inicjatywa lokalna), które mogą przyczynić się do lepszego i szerszego wykorzystania tych instrumentów. Ponadto zostaną zaprezentowane pomysły na nowe rozwiązania w systemie finansowania organizacji pozarządowych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu to prosimy o wskazanie przedstawiciela Państwa instytucji i wysłanie zgłoszenia do Pani Agaty Machnik-Pado, tel. 12 293 75 67, mechanizmywspolpracy@msap.pl.

Spotkanie jest realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.