We wtorek 19 października 2021 r. spotkali się przedstawiciele działającej przy FRDL Krajowej Rady Forów Skarbników. Spotkanie realizowane było hybrydowo – część przedstawicieli spotkało się w Katowicach, część uczestniczyła w spotkaniu zdalnie.

Poza podsumowaniem wielu działań zrealizowanych w ciągu ostatniego półrocza, które przedstawiła Małgorzata Kern, Przewodnicząca KRFS, skarbnicy rozmawiali o dalszych planach działań Krajowej Rady. Zdaniem skarbników należałoby ustalić jednolite podejście do klasyfikowania części kosztów zadań zleconych i usług komunalnych. Jak zauważyła część skarbników trudno jest obecnie porównywać koszty realizacji poszczególnych zadań między jednostkami oraz prezentować faktyczne koszty realizacji zadań zleconych. Wskazywano też na potrzebę doprecyzowania części przepisów dotyczących przedmiotu i zakresu podatku od nieruchomości. Potrzebne byłby również wytyczne dotyczące ujmowania dodatkowej subwencji dla samorządów – czy będzie ona zaliczana do dochodów roku 2021 r. czy ujmowana jako przychód przyszłego okresu. W szerszym zakresie skarbnicy omawiali również konsekwencje ustaw wynikających z Polskiego Ładu dla dochodów swoich jednostek. Obecnie bardzo trudno jest bowiem w sposób odpowiedzialny opracowywać wieloletnie plany finansowe. Propozycje stanowisk kierowanych do KR RIO, Ministerstwa Finansów i innych podmiotów będą przedmiotem najbliższego spotkania zarządu Forum.

Skarbnicy zrzeszeni w regionalnych forach proszeni byli o pisemne zgłaszanie propozycji spraw, które powinna zająć się w nadchodzących tygodniach Rada i Zarząd. Wszyscy skarbnicy zostali też zaproszeni także do włączenia się w prace planowanego na 10-11 maja 2022 roku Krajowego Kongresu Forów Skarbników.