W dniu 04 czerwca  bieżącego roku odbyło się szkolenie w ramach Forum Kadrowego Samorządów Województwa Pomorskiego. Z uwagi na panująca pandemię spotkanie odbyło się w formie webinarium. Temat poświęcony został samorządowemu  prawu pracy w dobie kryzysu epidemicznego. Zaproszonym ekspertem była Pan Zbigniew Zych - prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy. Na co dzień zajmujący się problematyką prawa pracy, innych stosunków zobowiązaniowych w ramach których świadczona jest praca oraz ochroną danych osobowych. Autor publikacji z zakresu prawa pracy, współorganizator i prelegent licznych konferencji naukowych. Pośród uczestników pojawiło się wielu inspektorów oraz specjalistów ds. kadr.  Przez dobrze przygotowane spotkanie uczestnicy szybko i sprawnie przyswajali prezentowaną wiedzę w zakresie zmienionych przepisów prawa.  Trwała dyskusja na czacie  okraszona wieloma pytaniami, na które precyzyjnie odpowiadał prowadzący szkolenie. Zdobyta na szkoleniu wiedza bez wątpienia ubogaciła kompetencje zawodowe pomorskich urzędników.