W dniu 15 maja 2020 roku odbyło się spotkanie Forum Oświaty Samorządowej Województwa Pomorskiego. Z uwagi na obecny czas pandemii spotkanie ponownie odbyło się w formie online. Przedmiotem spotkania były wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi oświaty w związku ze zdalnym nauczaniem w dobie epidemii. Zaproszoną ekspertką była Pani Liliana Zientecka - trenerka zarządzania oświatą z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej).

Trwała dyskusja, członkowie zadawali pytania zdalnie, za pomocą czatu online Pytania dotyczyły indywidualnych stanów faktycznych w poszczególnych samorządach związanych z wynagrodzeniami. Żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi co spotkało się z wielkim entuzjazmem i aprobatą osób biorących udział w szkoleniu. Jak zwykle zbiór przygotowanych materiałów szkoleniowych w tym dokumentów, stanowił cenną pomoc w codziennej pracy co członkowie forum wyrazili w podziękowaniach.