Zarząd Rad Forów Sekretarzy 12 stycznia 2022 odbył spotkanie robocze w KPRM z Panem Ministrem Michałem Cieślakiem oraz Dyrektorem Departamentu Współpracy z Samorządem Panem Krystianem Wasilewskim.

Na spotkaniu przedstawione zostały propozycje zmian zebrane od regionalnych Forów Sekretarzy pomagające wzmocnić gminy a tym samym poprawić jakość życia mieszkańców.

Omówiony został wstępny harmonogram spotkań na ten rok dotyczący bieżących problemów samorządów.

Rozmawialiśmy również o planach nt. VI Krajowego Kongresu Sekretarzy który ma się odbyć w październiku 2022 r.