Dziś jest Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych, dzień trzeciego sektora (bo tak nazywane są organizacje pozarządowe) to doskonała okazja do zapoznania się z działalnością NGO-sów. Chcemy w tym dniu podziękować organizacjom pozarządowych za ogromną pracę wykonaną na rzecz społeczeństwa.

Organizacje pozarządowe – w odróżnieniu od organów publicznych a podobnie jak przedsiębiorcy – są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale – w odróżnieniu od przedsiębiorstw a podobnie jak władze publiczne – działają w interesie publicznym, a nie prywatnym. Organizacje te działają na rzecz wybranego interesu, ale nie w celu osiągnięcia zysku.

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Zapraszamy Państwa również do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń dla pracowników NGO:

15.03.2023
"Rozliczanie i kontrola dotacji przekazanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"


20-21.04.2023
"Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi"